25 sierpnia 2016 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
od 23-03-2016
do 31-12-2016
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 05-04-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Tarnów, Bochnia - bezpłatne konsultacje z aplikacji ePłatnik (będącego zintegrowaną częścią Platformy Usług Elektronicznych) ZUS Oddział w Tarnowie
od 23-05-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposoby zapobiegania tym zjawiskom a także skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). ZUS Oddział w Kielcach
od 25-05-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Zaproś ZUS do siebie - zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Krakowie
od 13-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY - zakładanie przez pracowników ZUS tzw. profili czyli kont na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Sosnowcu
od 13-06-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z terenu województwa lubuskiego ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 13-06-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS na temat "Pierwsza pomoc przedmedyczna" ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia "Narażenie zawodowe pracowników na czynniki biologiczne w miejscu wykonywania pracy" - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń biologicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na czynniki chemiczne w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń chemicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Głos jako narzędzie pracy - zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla osób pracujących głosem. ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na zagrożenia związane z transportem wewnątrzzakładowym - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń związanych z transportem wewnątrzzakładowym dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego. ZUS I Oddział w Poznaniu
od 16-06-2016
do 06-09-2016
Szkolenia Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców ZUS I Oddział w Poznaniu
od 16-06-2016
do 16-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP przeznaczone dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych, osób kierujących pracownikami, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ZUS Oddział w Elblągu
od 20-06-2016
do 16-12-2016
Szkolenia Szkolenia BHP przeznaczone dla prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych, osób kierujących pracownikami, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ZUS Oddział w Olsztynie
od 23-06-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Bezpłatne seminaria z zakresu BHP ZUS Oddział w Gdańsku
od 20-07-2016
do 07-12-2016
Szkolenia "Interaktywny Płatnik PLUS, nowoczesna usługa wymiany informacji między płatnikiem składek a ZUS" - bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS I Oddział w Warszawie
od 01-08-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Opole: Bezpłatne seminarium "Emisja i higiena głosu". Seminarium skierowane do nauczycieli oraz grup zawodowych pracujących narządzem głosu ZUS Oddział w Opolu
od 01-08-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Szkolenie okresowe pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ZUS Oddział w Opolu
od 01-08-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP ZUS I Oddział w Łodzi
od 16-08-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Oddział ZUS w Kielcach organizuje w urzędach, instytucjach i zakładach pracy PUE Roomy ZUS Oddział w Kielcach
od 18-08-2016
do 07-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie: "Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r." ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-08-2016
do 25-08-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP ZUS Oddział w Elblągu
od 24-08-2016
do 26-08-2016
Szkolenia Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i pracowników. ZUS Oddział w Krakowie
25-08-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące ulg w spłacie należności z tytułu składek ZUS Oddział w Elblągu
26-08-2016 Szkolenia Jednodniowe szkolenie dla płatników składek - obsługa programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział we Wrocławiu
26-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus dedykowane płatnikom zatrudniającym od 11 do 99 ubezpieczonych. ZUS Oddział w Szczecinie
29-08-2016 Szkolenia Szkolenie z zakresu kompletowania/sporządzania dokumentów emerytalno-rentowych przez płatników składek ZUS I Oddział w Poznaniu
29-08-2016 Szkolenia Radomsko: program Płatnik od podstaw ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 29-08-2016
do 29-08-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: "Zbiegi tytułów do ubezpieczeń. Co nowego od 1 stycznia 2016 r." ZUS Oddział w Krakowie
od 29-08-2016
do 28-10-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeznaczone dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. ZUS Oddział w Gdańsku
30-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. ZUS Oddział we Wrocławiu
31-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna - "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie
31-08-2016 Szkolenia Program "Płatnik" dla początkujących ZUS Oddział w Zabrzu
31-08-2016 Szkolenia Obowiązki wobec ZUS przy podjęciu działalności pozarolniczej ZUS Oddział w Zabrzu
01-09-2016 Szkolenia Brodnica - szkolenie ZUS Oddział w Toruniu
od 01-09-2016
do 01-12-2016
Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie zaprasza pracodawców na bezpłatne konsultacje z zakresu zasiłków ZUS Oddział w Częstochowie
01-09-2016 Szkolenia Grudziądz - Szkolenie ZUS Oddział w Toruniu
01-09-2016 Szkolenia Rawa Mazowiecka: IPP - wdrożenie i obsługa ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
02-09-2016 Szkolenia Tomaszów Maz.: IPP - wdrożenie i obsługa ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
02-09-2016 Szkolenia Bełchatów: IPP - wdrożenie i obsługa ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
02-09-2016 Szkolenia Piotrków Tryb.: IPP - wdrożenie i obsługa ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
02-09-2016 Szkolenia Radomsko: IPP - wdrożenie i obsługa ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
02-09-2016 Szkolenia Skierniewice: IPP - wdrożenie i obsługa ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
05-09-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i pracowników. ZUS Oddział w Krakowie
06-09-2016 Szkolenia Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS Oddział w Opolu
06-09-2016 Szkolenia Jakość danych w składanych dokumentach ubezpieczeniowych i dokonywanych wpłatach i ich wpływ na rozliczenie konta płatnika składek ZUS Oddział w Opolu
06-09-2016 Szkolenia Dochodzenie należności - skutki prawne nieopłacania należności z tytułu składek ZUS Oddział w Opolu
06-09-2016 Szkolenia Ustalanie uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i nauczycielskich świadczeń emerytalnych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
06-09-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie z obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika PLUS ZUS Oddział w Lublinie
06-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie "Zasiłek chorobowy. Ustalanie uprawnień i wysokości oraz zasady wypłaty". Szkolenie dla płatników składek zatrudniających ponad 20 pracowników. ZUS Oddział we Wrocławiu
07-09-2016 Szkolenia Rozpoczęcie wykonywania pozarolniczej działalności - obowiązki wobec ZUS: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy ZUS Oddział w Rybniku
07-09-2016 Szkolenia Ustalanie uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i nauczycielskich świadczeń emerytalnych - inspektorat w Cieszynie ZUS Oddział w Bielsku-Białej
07-09-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie z obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika PLUS ZUS Oddział w Lublinie
07-09-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek dotyczące prowadzenia pozarolniczej działalności ZUS Oddział w Chorzowie
08-09-2016 Szkolenia "Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem" seminarium w ramach prewencji wypadkowej skierowane do pracowników zawodowo wykorzystujących głos i mowę ZUS II Oddział w Warszawie
08-09-2016 Szkolenia Jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS III Oddział w Warszawie
08-09-2016 Szkolenia Ustalanie uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i nauczycielskich świadczeń emerytalnych - inspektorat w Żywcu ZUS Oddział w Bielsku-Białej
08-09-2016 Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus - nowoczesna metoda wymiany informacji między przedsiębiorcą a ZUS ZUS Oddział w Bydgoszczy
od 09-09-2016
do 06-12-2016
Szkolenia Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców ZUS I Oddział w Warszawie
09-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dotyczące świadczenia przedemerytalnego dla pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących pracodawcy (zakładu pracy). ZUS Oddział w Rybniku
od 12-09-2016
do 05-12-2016
Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
od 12-09-2016
do 05-12-2016
Szkolenia Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2016 r., w tym e-ZLA ZUS I Oddział w Warszawie
12-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla pracodawców w zakresie zasad ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za okres po ustaniu ubezpieczenia - wymagana dokumentacja. ZUS Oddział w Rybniku
13-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie "Zasiłek chorobowy. Ustalanie uprawnień i wysokości oraz zasady wypłaty." Szkolenie dla płatników składek zatrudniających ponad 20 pracowników. ZUS Oddział we Wrocławiu
od 14-09-2016
do 15-09-2016
Szkolenia Szkolenie okresowe pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ZUS Oddział w Opolu
od 15-09-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych) ZUS I Oddział w Warszawie
od 15-09-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców ZUS I Oddział w Warszawie
15-09-2016 Szkolenia Brodnica -szkolenie ZUS Oddział w Toruniu
19-09-2016 Szkolenia Zasady poprawnego sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS Oddział w Bydgoszczy
od 20-09-2016
do 08-12-2016
Szkolenia Szkolenie: "Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych" ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-09-2016
do 08-12-2016
Szkolenia Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracją rozliczeniową ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-09-2016
do 20-09-2016
Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi programu "Płatnik" w ramach wdrożenia programu "Interaktywny Płatnik Plus" (IPP) ZUS Oddział we Wrocławiu
20-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: obsługa i wykorzystanie e-Płatnika ZUS Oddział we Wrocławiu
21-09-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek - elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA ZUS Oddział w Chorzowie
21-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: "Zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w oparciu o znowelizowane przepisy". ZUS Oddział we Wrocławiu
21-09-2016 Szkolenia Włocławek -szkolenie ZUS Oddział w Toruniu
22-09-2016 Szkolenia Brodnica -szkolenie ZUS Oddział w Toruniu
23-09-2016 Szkolenia Szkolenie w zakresie zasad rozliczania wynagrodzenia za czas choroby, rozliczania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w trakcie urlopu wypoczynkowego, przyznawania prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rozliczania wynagrodzeń i składek w przypadku niewykonywania pracy przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz składki ZUS od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZUS II Oddział w Warszawie
26-09-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek dotyczące zasad wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozliczeniowych) oraz zasad przekazywania dokumentów do ZUS ZUS Oddział w Rybniku
26-09-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Środzie Śląskiej zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE - Zmiany w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków. ZUS Oddział we Wrocławiu
26-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych i ePUAP - omówienie praktycznych zalet konta z dostępem do danych w ZUS, e-ZLA ZUS Oddział we Wrocławiu
26-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych i ePUAP - omówienie praktycznych zalet konta z dostępem do danych w ZUS, e-ZLA ZUS Oddział we Wrocławiu
26-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie - zmiany w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków obowiązujące od 01.01.2016 r. ZUS Oddział we Wrocławiu
27-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział we Wrocławiu
27-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: "Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych i ePUAP - omówienie praktycznych zalet konta z dostępem do danych w ZUS, e-ZLA" ZUS Oddział we Wrocławiu
27-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych i ePUAP - omówienie praktycznych zalet konta z dostępem do danych w ZUS, e-ZLA ZUS Oddział we Wrocławiu
27-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu nowych funkcji i zmian w programie Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział we Wrocławiu
28-09-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek - zasady opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ZUS Oddział w Chorzowie
28-09-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Środzie Śląskiej zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE: Zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego w oparciu o znowelizowane przepisy oraz Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych. ZUS Oddział we Wrocławiu
28-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym". ZUS I Oddział w Warszawie
28-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu nowych funkcji i zmian w programie Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział we Wrocławiu
od 29-09-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych (w tym: projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji), w szczególności: małych i średnich firm z terenu województwa mazowieckiego ZUS II Oddział w Warszawie
29-09-2016 Szkolenia Emerytury w myśl nowej ustawy z dnia 05.03.2015 r. oraz zasady i sposoby przeliczania emerytur i rent zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS Oddział w Opolu
29-09-2016 Szkolenia Brodnica -szkolenie ZUS Oddział w Toruniu
30-09-2016 Szkolenia Szkolenie- Szkolenie dotyczące Interaktywnego Płatnika Plus (nowoczesna metoda wymiany informacji między przedsiębiorcą a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) ZUS Oddział w Toruniu
03-10-2016 Szkolenia ABC programu Płatnik - Płatnik dla początkujących ZUS Oddział w Bydgoszczy
10-10-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne w szczególności: małych i średnich firm rozpoczynających działalność z terenu województwa mazowieckiego ZUS II Oddział w Warszawie
od 17-10-2016
do 06-12-2016
Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego ZUS I Oddział w Warszawie
26-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Platforma Usług Elektronicznych - nowa jakość w e-administracji" ZUS I Oddział w Warszawie
od 27-10-2016
do 02-12-2016
Szkolenia Jakość danych a rozliczenie konta ZUS I Oddział w Warszawie
28-10-2016 Szkolenia Szkolenie w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu: pracowników, zleceniobiorców, niań oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także zasad korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz wybranych zagadnień w zakresie udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek ZUS II Oddział w Warszawie
od 24-11-2016
do 25-11-2016
Szkolenia Szkolenie dla biur rachunkowych ZUS II Oddział w Warszawie
30-11-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec ZUS" ZUS I Oddział w Warszawie
14-12-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej