28 września 2016 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
od 23-03-2016
do 31-12-2016
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 05-04-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Tarnów, Bochnia - bezpłatne konsultacje z aplikacji ePłatnik (będącego zintegrowaną częścią Platformy Usług Elektronicznych) ZUS Oddział w Tarnowie
od 23-05-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposoby zapobiegania tym zjawiskom a także skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). ZUS Oddział w Kielcach
od 25-05-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Zaproś ZUS do siebie - zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Krakowie
od 13-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY - zakładanie przez pracowników ZUS tzw. profili czyli kont na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Sosnowcu
od 13-06-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z terenu województwa lubuskiego ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 13-06-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS na temat "Pierwsza pomoc przedmedyczna" ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia "Narażenie zawodowe pracowników na czynniki biologiczne w miejscu wykonywania pracy" - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń biologicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na czynniki chemiczne w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń chemicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Głos jako narzędzie pracy - zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla osób pracujących głosem. ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na zagrożenia związane z transportem wewnątrzzakładowym - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń związanych z transportem wewnątrzzakładowym dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego. ZUS I Oddział w Poznaniu
od 16-06-2016
do 16-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP przeznaczone dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych, osób kierujących pracownikami, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ZUS Oddział w Elblągu
od 20-06-2016
do 16-12-2016
Szkolenia Szkolenia BHP przeznaczone dla prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych, osób kierujących pracownikami, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ZUS Oddział w Olsztynie
od 23-06-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Bezpłatne seminaria z zakresu BHP ZUS Oddział w Gdańsku
od 20-07-2016
do 07-12-2016
Szkolenia "Interaktywny Płatnik PLUS, nowoczesna usługa wymiany informacji między płatnikiem składek a ZUS" - bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS I Oddział w Warszawie
od 01-08-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Opole: Bezpłatne seminarium "Emisja i higiena głosu". Seminarium skierowane do nauczycieli oraz grup zawodowych pracujących narządzem głosu ZUS Oddział w Opolu
od 01-08-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Szkolenie okresowe pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ZUS Oddział w Opolu
od 01-08-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP ZUS I Oddział w Łodzi
od 16-08-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Oddział ZUS w Kielcach organizuje w urzędach, instytucjach i zakładach pracy PUE Roomy ZUS Oddział w Kielcach
od 18-08-2016
do 07-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie: "Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r." ZUS I Oddział w Warszawie
od 29-08-2016
do 28-10-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeznaczone dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. ZUS Oddział w Gdańsku
od 01-09-2016
do 01-12-2016
Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie zaprasza pracodawców na bezpłatne konsultacje z zakresu zasiłków ZUS Oddział w Częstochowie
od 05-09-2016
do 22-11-2016
Szkolenia Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Kielcach
od 05-09-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Oddział ZUS w Radomiu organizuje w urzędach, instytucjach i zakładach pracy PUE Room ZUS Oddział w Radomiu
od 09-09-2016
do 06-12-2016
Szkolenia Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców ZUS I Oddział w Warszawie
od 12-09-2016
do 05-12-2016
Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
od 12-09-2016
do 05-12-2016
Szkolenia Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2016 r., w tym e-ZLA ZUS I Oddział w Warszawie
od 13-09-2016
do 25-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS I Oddział w Łodzi
od 15-09-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych) ZUS I Oddział w Warszawie
od 15-09-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-09-2016
do 08-12-2016
Szkolenia Szkolenie: "Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych" ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-09-2016
do 08-12-2016
Szkolenia Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracją rozliczeniową ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-09-2016
do 22-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy) ZUS Oddział we Wrocławiu
od 20-09-2016
do 22-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia wstępne z zakresu BHP dla osób w szczególności zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa dolnośląskiego ZUS Oddział we Wrocławiu
22-09-2016 Szkolenia szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Krakowie
od 22-09-2016
do 25-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS ZUS Oddział w Rzeszowie
od 22-09-2016
do 07-10-2016
Szkolenia II edycja "PODKARPACKICH DNI BIZNESU", czyli bezpłatne szkolenia i warsztaty w ramach Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk ZUS Oddział w Rzeszowie
od 26-09-2016
do 18-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeznaczone dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Szczecinie
od 27-09-2016
do 21-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS II Oddział w Warszawie
28-09-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek - zasady opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ZUS Oddział w Chorzowie
28-09-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Środzie Śląskiej zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE: Zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego w oparciu o znowelizowane przepisy oraz Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych. ZUS Oddział we Wrocławiu
28-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym". ZUS I Oddział w Warszawie
28-09-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu nowych funkcji i zmian w programie Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział we Wrocławiu
28-09-2016 Szkolenia Lublin: spotkanie informacyjne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w projekcie "Lekcje z ZUS" ZUS Oddział w Lublinie
28-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek zatrudniających pracowników ZUS Oddział w Gdańsku
28-09-2016 Szkolenia Zasady poprawnego sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS Oddział w Radomiu
28-09-2016 Szkolenia Suwałki: szkolenie dotyczące świadczeń krótkoterminowych ZUS Oddział w Białymstoku
28-09-2016 Szkolenia Nowy Sącz: szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i pracowników ZUS Oddział w Krakowie
29-09-2016 Szkolenia Emerytury w myśl nowej ustawy z dnia 05.03.2015 r. oraz zasady i sposoby przeliczania emerytur i rent zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS Oddział w Opolu
29-09-2016 Szkolenia Brodnica -szkolenie ZUS Oddział w Toruniu
29-09-2016 Szkolenia Szkolenie bezpłatne: PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS -zmiany w związku z wprowadzeniem e-ZLA ZUS Oddział w Opolu
od 29-09-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ZUS Oddział w Wałbrzychu
29-09-2016 Szkolenia RADOMSKO: PŁATNIK od podstaw - szkolenie przy komputerze ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 29-09-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Nowy Sącz: szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i pracowników ZUS Oddział w Krakowie
29-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
29-09-2016 Szkolenia Porady ekspertów ZUS dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej ZUS III Oddział w Warszawie
29-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dotyczące zasad kompletowania i przyjmowania wniosków z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych i kapitału początkowego ZUS Oddział w Elblągu
30-09-2016 Szkolenia Szkolenie- Szkolenie dotyczące Interaktywnego Płatnika Plus (nowoczesna metoda wymiany informacji między przedsiębiorcą a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) ZUS Oddział w Toruniu
30-09-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek wdrożonych do programu Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Nowym Sączu
30-09-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące form udzielania ulg w spłacie należności realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział w Rybniku
od 30-09-2016
do 28-10-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu "Płatnik" w ramach wdrożenia programu "Interaktywny Płatnik Plus" (IPP) ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
30-09-2016 Szkolenia RADOMSKO: Zasady ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
30-09-2016 Szkolenia Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla celów zasiłkowych ZUS Oddział w Zabrzu
30-09-2016 Szkolenia Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem jako tytuł do ubezpieczeń społecznych ZUS Oddział w Zabrzu
03-10-2016 Szkolenia ABC programu Płatnik - Płatnik dla początkujących ZUS Oddział w Bydgoszczy
od 03-10-2016
do 18-11-2016
Szkolenia Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Sosnowcu
od 03-10-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Sosnowcu
od 03-10-2016
do 06-10-2016
Szkolenia Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i pracowników ZUS Oddział w Krakowie
03-10-2016 Szkolenia BOCHNIA - bezpłatne szkolenie pn. "Kompletowanie oraz prawidłowe uzupełnianie wniosków o świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" ZUS Oddział w Tarnowie
04-10-2016 Szkolenia Lublin: bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Lublinie
04-10-2016 Szkolenia Zamość: Interaktywny Płatnik PLUS, nowoczesna usługa wymiany informacji między płatnikiem składek a ZUS ZUS Oddział w Biłgoraju
04-10-2016 Szkolenia TARNÓW, BOCHNIA - bezpłatne szkolenia pn. "Kompletowanie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe i kapitał początkowy oraz wymagana dokumentacja" ZUS Oddział w Tarnowie
05-10-2016 Szkolenia Zasady wypełniania oraz korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS II Oddział w Poznaniu
05-10-2016 Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus - nowoczesna metoda wymiany informacji między przedsiębiorcą a ZUS ZUS Oddział w Bydgoszczy
05-10-2016 Szkolenia Suwałki: emerytury według nowego systemu, jakie ma znaczenie kapitał początkowy, kiedy przysługuje emerytura najniższa i na jakich zasadach. Szkolenie dla ubezpieczonych i płatników składek ZUS Oddział w Białymstoku
05-10-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Wołowie zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE - zmiany w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków ZUS Oddział we Wrocławiu
05-10-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Wołowie zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE - zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w oparciu o znowelizowane przepisy oraz Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS Oddział we Wrocławiu
od 05-10-2016
do 16-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział we Wrocławiu
05-10-2016 Szkolenia Szkolenie z zakresu świadczeń krótkoterminowych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
05-10-2016 Szkolenia Brodnica: szkolenie na temat wpływu dokonywanych oznaczeń na dowodach wpłat a rozliczenie konta ZUS Oddział w Toruniu
05-10-2016 Szkolenia Szkolenie specjalistyczne z dziedziny BHP ZUS Oddział w Krakowie
05-10-2016 Szkolenia Formy pomocy przedsiębiorcom w spłacie należności z tytułu składek - szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Chorzowie
07-10-2016 Szkolenia Lublin: bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Lublinie
od 07-10-2016
do 18-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS I Oddział w Poznaniu
od 07-10-2016
do 22-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Bydgoszczy
07-10-2016 Szkolenia Niedźwiedź: szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i pracowników w ZUS Oddział w Krakowie
07-10-2016 Szkolenia RAWA MAZOWIECKA: Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli - bezpłatne szkolenie ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
07-10-2016 Szkolenia TARNÓW - bezpłatne szkolenie pn. "Zasady oskładkowania umów cywilno-prawnych" ZUS Oddział w Tarnowie
od 07-10-2016
do 21-10-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS na temat: "Rola i metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego" ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
10-10-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne w szczególności: małych i średnich firm rozpoczynających działalność z terenu województwa mazowieckiego ZUS II Oddział w Warszawie
10-10-2016 Szkolenia Szkolenie specjalistyczne z dziedziny BHP ZUS Oddział w Krakowie
11-10-2016 Szkolenia Lublin: bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Lublinie
11-10-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące: "Zasiłku macierzyńskiego- zasady przyznawania i dokumentowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1.01.2016 r." ZUS II Oddział w Poznaniu
11-10-2016 Szkolenia Kiedy i w jaki sposób zgłosić do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę, wszystko o zleceniach w kontekście ubezpieczeń społecznych na szkoleniu dla płatników składek, biur rachunkowych ZUS Oddział w Białymstoku
11-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek: "Jakość zapisów na kontach a Interaktywny Płatnik PLUS" ZUS Oddział w Rybniku
11-10-2016 Szkolenia TOMASZÓW MAZ: praktyczne szkolenie z programu PŁATNIK ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 11-10-2016
do 04-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS na temat: "Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w procesie pracy - rodzaje i sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi na stan zdrowia pracownika" ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
12-10-2016 Szkolenia Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców ZUS II Oddział w Poznaniu
12-10-2016 Szkolenia Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Oddział w Opolu
12-10-2016 Szkolenia Szkolenie specjalistyczne z dziedziny BHP ZUS Oddział w Krakowie
13-10-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Krakowie
od 13-10-2016
do 15-11-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie okresowe BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
14-10-2016 Szkolenia Lublin: bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Lublinie
14-10-2016 Szkolenia Kraków: szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i pracowników ZUS Oddział w Krakowie
14-10-2016 Szkolenia Szkolenie: zasady rozliczania świadczeń w związku z osiąganiem przychodu ZUS Oddział w Opolu
od 17-10-2016
do 06-12-2016
Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego ZUS I Oddział w Warszawie
od 17-10-2016
do 18-10-2016
Szkolenia Krynica-Zdrój: szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i pracowników ZUS Oddział w Krakowie
17-10-2016 Szkolenia Inspektorat w Żywcu: szkolenie z zakresu świadczeń krótkoterminowych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
17-10-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Białymstoku
18-10-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące: "Obsługi Programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców zatrudniających od 11 do 100 ubezpieczonych" ZUS II Oddział w Poznaniu
18-10-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czyli jak unikać korekt w dokumentach ubezpieczeniowych ZUS Oddział we Wrocławiu
18-10-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: pracownicy i zleceniobiorcy - zasady dokonywania zgłoszeń, rozliczeń oraz korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS Oddział we Wrocławiu
18-10-2016 Szkolenia Szkolenie w zakresie funkcjonalności aplikacji ePłatnik z możliwością założenia profili PUE przeznaczone dla płatników składek zatrudniających do 5-ciu pracowników oraz prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą ZUS Oddział w Pile
18-10-2016 Szkolenia Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego ZUS Oddział w Bielsku-Białej
18-10-2016 Szkolenia Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego ZUS Oddział w Bielsku-Białej
18-10-2016 Szkolenia Zapraszamy na szkolenie płatników składek wypłacających świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz uprawnionych do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy z powodu choroby ZUS Oddział w Białymstoku
18-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z programu PŁATNIK w zakresie funkcjonalności Interaktywnego Programu Płatnik PLUS ZUS Oddział w Opolu
19-10-2016 Szkolenia Szkolenie z zakresu świadczeń krótkoterminowych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
19-10-2016 Szkolenia Włocławek - szkolenie Program Płatnik ZUS Oddział w Toruniu
19-10-2016 Szkolenia Zapraszamy płatników składek, biura rachunkowe korzystających z programu "Płatnik" ZUS Oddział w Białymstoku
19-10-2016 Szkolenia Puławy: szkolenie z obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika PLUS ZUS Oddział w Lublinie
20-10-2016 Szkolenia Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA ZUS Oddział w Sosnowcu
20-10-2016 Szkolenia Dąbrowa Górnicza: zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA ZUS Oddział w Sosnowcu
20-10-2016 Szkolenia Jaworzno: Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA ZUS Oddział w Sosnowcu
20-10-2016 Szkolenia Zawiercie: zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA ZUS Oddział w Sosnowcu
20-10-2016 Szkolenia Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS ZUS Oddział w Opolu
20-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie: Zasady kompletowania dokumentacji stanowiące podstawę prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku ze zmianami w przepisach ZUS Oddział w Opolu
20-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus, dedykowane płatnikom zatrudniającym od 4 do 6 ubezpieczonych ZUS Oddział w Chrzanowie
20-10-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie z obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika PLUS ZUS Oddział w Lublinie
21-10-2016 Szkolenia Inspektorat w Cieszynie: szkolenie z zakresu świadczeń krótkoterminowych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
21-10-2016 Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Sosnowcu
21-10-2016 Szkolenia Dąbrowa Górnicza: szkolenie - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Sosnowcu
21-10-2016 Szkolenia Jaworzno: szkolenie -Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Sosnowcu
21-10-2016 Szkolenia Zawiercie: szkolenie - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Sosnowcu
21-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi programu Płatnika po wdrożeniu Interaktywnego Płatnika Plus ZUS II Oddział w Warszawie
24-10-2016 Szkolenia Kompletowanie wniosków i warunki nabywania uprawnień do świadczeń przedemerytalnych i emerytur wcześniejszych ZUS Oddział w Nowym Sączu
24-10-2016 Szkolenia Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Krakowie
25-10-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące " Emerytur zreformowanych - warunki uzyskania prawa do świadczenia oraz wymagana dokumentacja" ZUS II Oddział w Poznaniu
25-10-2016 Szkolenia Toruń - szkolenie program Płatnik ZUS Oddział w Toruniu
26-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Platforma Usług Elektronicznych - nowa jakość w e-administracji" ZUS I Oddział w Warszawie
26-10-2016 Szkolenia Szkolenie na temat ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zasad wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz kompletowania dokumentacji wypadkowej ZUS Oddział w Pile
26-10-2016 Szkolenia Inspektorat ZUS w Suwałkach: jakość danych w składanych dokumentach ubezpieczeniowych i dokonywanych wpłatach oraz ich wpływ na rozliczenie konta płatnika składek ZUS Oddział w Białymstoku
od 27-10-2016
do 02-12-2016
Szkolenia Jakość danych a rozliczenie konta ZUS I Oddział w Warszawie
27-10-2016 Szkolenia Lublin: bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Lublinie
27-10-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Krakowie
27-10-2016 Szkolenia Inspektorat w Żywcu: ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego ZUS Oddział w Bielsku-Białej
27-10-2016 Szkolenia PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS - zmiany w związku z wprowadzeniem e-ZLA ZUS Oddział w Opolu
28-10-2016 Szkolenia Szkolenie w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu: pracowników, zleceniobiorców, niań oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także zasad korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz wybranych zagadnień w zakresie udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek ZUS II Oddział w Warszawie
28-10-2016 Szkolenia Inspektorat w Cieszynie: ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego ZUS Oddział w Bielsku-Białej
31-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek na temat: Obsługa programu PŁATNIK w ramach wdrożenia interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział w Gdańsku
02-11-2016 Szkolenia Rozporządzenie WE nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ZUS Oddział w Gdańsku
04-11-2016 Szkolenia Lublin: bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Lublinie
07-11-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Krakowie
07-11-2016 Szkolenia TARNÓW, BOCHNIA - bezpłatne szkolenia pn. "Udzielanie ulg i umarzanie należności z tytułu składek" ZUS Oddział w Tarnowie
08-11-2016 Szkolenia Ulgi w spłacie należności w przypadku trudności w opłacaniu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców ZUS II Oddział w Poznaniu
08-11-2016 Szkolenia BOCHNIA - bezpłatne szkolenie pn. "Zasady oskładkowania umów cywilno-prawnych" ZUS Oddział w Tarnowie
10-11-2016 Szkolenia Renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z ubezpieczenia wypadkowego oraz socjalnego - szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Gdańsku
10-11-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Krakowie
14-11-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ZUS Oddział w Krakowie
15-11-2016 Szkolenia Szkolenie na temat świadczeń krótkoterminowych - zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłki opiekuńcze i macierzyńskie - zasady przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru. Szkolenie przeznaczone jest dla płatników składek zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS Oddział w Pile
15-11-2016 Szkolenia Inspektorat w Cieszynie: ustalanie uprawnień do emerytur zreformowanych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
17-11-2016 Szkolenia Bochnia: szkolenie pn. "Ustawodawstwo mające zastosowanie do osób wyjeżdżających do pracy na terenie UE" ZUS Oddział w Tarnowie
21-11-2016 Szkolenia Szkolenie dla ubezpieczonych i płatników składek na temat warunków nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych) ZUS Oddział w Pile
22-11-2016 Szkolenia Inspektorat w Żywcu: ustalanie uprawnień do emerytur zreformowanych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
od 24-11-2016
do 25-11-2016
Szkolenia Szkolenie dla biur rachunkowych ZUS II Oddział w Warszawie
25-11-2016 Szkolenia Ustalanie uprawnień do emerytur zreformowanych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
30-11-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec ZUS" ZUS I Oddział w Warszawie
30-11-2016 Szkolenia Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez przedsiębiorców tj. osoby fizyczne - rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej ZUS Oddział w Gdańsku
30-11-2016 Szkolenia TARNÓW - bezpłatne szkolenie pn. "Kompletowanie oraz prawidłowe uzupełnianie wniosków o świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" ZUS Oddział w Tarnowie
02-12-2016 Szkolenia Jakość danych a rozliczenie konta ZUS Oddział w Tarnowie
08-12-2016 Szkolenia Zbiegi tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w oparciu o znowelizowane przepisy od 1.01.2016 r. oraz ulgi w spłacie należności z tytułu składek. Szkolenie przeznaczone jest dla płatników składek ZUS Oddział w Pile
14-12-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej