27 marca 2015 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
od 01-09-2014
do 30-09-2015
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - Zaproś ZUS do siebie - Zakładanie profili PUE w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Chorzowie
od 27-11-2014
do 31-12-2015
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) ZUS Oddział w Słupsku
od 22-01-2015
do 31-12-2015
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - zaproś ZUS do siebie - zakładanie profili PUE w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Opolu
od 10-02-2015
do 31-12-2015
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy by założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Elblągu
od 13-03-2015
do 27-03-2015
Szkolenia Bezpłatne szkolenie w zakresie:
1. Wdrożenie programu Interaktywny Płatnik Plus
2. Funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych
ZUS I Oddział w Łodzi
od 18-03-2015
do 15-04-2015
Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla pracowników służb kadrowo-płacowych sektora górniczego ZUS Oddział w Chorzowie
24-03-2015 Szkolenia Szkolenie z nowych usług i funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) w oparciu o wymianę informacji pomiędzy ZUS a Płatnikiem ZUS Oddział w Nowym Sączu
od 24-03-2015
do 31-12-2015
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twoją Firmę i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) ZUS Oddział w Tarnowie
25-03-2015 Szkolenia Szkolenie z nowych usług i funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) w oparciu o wymianę informacji pomiędzy ZUS a Płatnikiem ZUS Oddział w Nowym Sączu
27-03-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Oddział w Gdańsku
27-03-2015 Szkolenia Środa Wielkopolska zaprasza na bezpłatne szkolenie "Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS II Oddział w Poznaniu
27-03-2015 Szkolenia Interaktywny Płatnik PLUS, nowoczesna metoda wymiany informacji między płatnikiem składek a ZUS ZUS Oddział w Zielonej Górze
27-03-2015 Szkolenia Szkolenie z nowych usług i funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) w oparciu o wymianę informacji pomiędzy ZUS a Płatnikiem ZUS Oddział w Nowym Sączu
27-03-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział w Elblągu
30-03-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla przedsiebiorców, płatników oraz pracowników biur rachubkowych. ZUS Oddział w Krakowie
30-03-2015 Szkolenia Włocławek - szkolenie: rozliczenia z ZUS przy zawartej umowie ratalnej ZUS Oddział w Toruniu
30-03-2015 Szkolenia Tomaszów Mazowiecki: Ulgi w spłacie należności ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
31-03-2015 Szkolenia Skierniewice: Zasady ustala ustawodawstwa w związku z tymczasowym delegowaniem pracowników do innych państw członkowskich UE ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
01-04-2015 Szkolenia ZUS O/Opole zaprasza na bezpłatne szkolenie "WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO RENTY Z TYT. NIEZDOLNOŚCI DO PRACY" ZUS Oddział w Opolu
od 01-04-2015
do 31-12-2015
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - Zaproś ZUS do siebie - Zakładanie profili PUE w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Sosnowcu
08-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział w Elblągu
09-04-2015 Szkolenia Szkolenie okresowe dla przedsiębiorców, płatników, pracowników biur rachunkowych w Krakowie. ZUS Oddział w Krakowie
14-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie: Obsługa programu PŁATNIK w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział w Gdańsku
14-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie - Zasady ustalania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego, w tym również kontroli prawidłowości i wykorzystywania świadczeń ZUS II Oddział w Łodzi
15-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie "Pracujesz za granicą? Ustawodawstwu którego kraju podlegasz?" ZUS II Oddział w Łodzi
16-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział w Elblągu
17-04-2015 Szkolenia Szkolenie dla pracowników biur rachunowych ZUS II Oddział w Warszawie
17-04-2015 Szkolenia Zapraszamy lekarzy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym na temat orzecznictwa lekarskiego ZUS Oddział w Białymstoku
21-04-2015 Szkolenia Szkolenie z programu ePŁATNIK jako bezpłatnego narzędzia do wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS ZUS Oddział w Tarnowie
21-04-2015 Szkolenia Zapraszamy pracodawców zainteresowanych ustalaniem prawa do wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego ZUS Oddział w Białymstoku
22-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące zasad wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozliczeniowych) oraz zasad przekazywania dokumentów do ZUS ZUS Oddział w Rybniku
23-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Chorzowie
24-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie nt.: Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Sosnowcu
24-04-2015 Szkolenia Inspektorat Jaworzno: bezpłatne szkolenie za temat zasad sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Sosnowcu
24-04-2015 Szkolenia Inspektorat Zawiercie bezpłatne szkolenie na temat zasad sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Sosnowcu
24-04-2015 Szkolenia Szkolenie dedykowane do pracodawców oraz ubezpieczonych zainteresowanych emeryturami kapitałowymi ZUS Oddział w Białymstoku
27-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie nt. ustalania uprawnień do zasiłku chorobowego (w tym art.92 k.p) i opiekuńczego, wysokości i okresy wypłaty tych świadczeń, dokumentacja ZUS Oddział w Sosnowcu
27-04-2015 Szkolenia Jaworzno: bezpłatne szkolenie nt. ustalania uprawnień do zasiłku chorobowego (w tym art.92 k.p) i opiekńczego, wysokości tych świadczeń, dokuemntacja ZUS Oddział w Sosnowcu
27-04-2015 Szkolenia Zawiercie: bezpłatne szkolenie nt. ustalania uprawnień do zasiłku chorobowego (w tym art.92 k.p) i opiekuńczego, wysokości i okresy wypłaty tych świadczeń, dokumentacja ZUS Oddział w Sosnowcu
28-04-2015 Szkolenia Szkolenie z nowych usług i funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) w oparciu o wymianę informacji pomiędzy ZUS a Płatnikiem ZUS Oddział w Nowym Sączu
29-04-2015 Szkolenia Zapraszamy obecnych i przyszłych użytkowników programu "Płatnik" na bezpłatne szkolenie ZUS Oddział w Białymstoku
29-04-2015 Szkolenia Suwałki: bezpłatne szkolenie adresowane do przyszłych i obecnych płatników składek korzystających z programu "Płatnik", biur rachunkowych ZUS Oddział w Białymstoku
30-04-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych - uprawnionych do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Oddział w Gdańsku
05-05-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, poprzez działania doradcze i inwestycyjne ZUS Oddział w Gdańsku
07-05-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Chorzowie
12-05-2015 Szkolenia Zawiercie: bezpłatne szkolenie nt. uprawnienia do renty rodzinnej ZUS Oddział w Sosnowcu
12-05-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie "Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - zasady przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru" ZUS II Oddział w Łodzi
14-05-2015 Szkolenia Jaworzno: bezpłatne szkolenie nt. uprawnienia do renty rodzinnej ZUS Oddział w Sosnowcu
22-05-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: świadczenia przedemerytalne - zasady przyznawania i dokumentowania prawa do świadczeń ZUS Oddział w Radomiu
25-05-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: Wybrane zagadnienia dotyczące ulg w spłacie zadłużenia oraz umorzenia należności z tytułu składek ZUS Oddział w Gdańsku
26-05-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie nt. uprawnienia do renty rodzinnej ZUS Oddział w Sosnowcu
08-06-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ZUS Oddział w Gdańsku
09-06-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie - "Zasady przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem" ZUS II Oddział w Łodzi
16-06-2015 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: Świadczenia długoterminowe - renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z ubezpieczenia wypadkowego oraz socjalna ZUS Oddział w Gdańsku

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej