24 kwietnia 2014 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
01-01-2014 Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla Twoich pracowników - zaproś do firmy mobilny punkt zakładania profili na PUE ZUS Oddział w Lublinie
od 14-01-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy by założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Elblągu
od 06-02-2014
do 31-12-2014
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) ZUS Oddział w Olsztynie
od 06-02-2014
do 30-04-2014
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - Zaproś ZUS do siebie - Zakładanie profili PUE w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Radomiu
od 01-03-2014
do 31-05-2014
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - Zaproś ZUS do siebie - Zakładanie profili PUE w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Tarnowie
od 03-03-2014
do 30-05-2014
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - Zaproś ZUS do siebie - Zakładanie profili PUE w siedzibie Firmy ZUS Oddział w Płocku
od 10-04-2014
do 08-05-2014
Szkolenia Śrem: bezpłatne szkolenie - świadczenia krótkoterminowe ZUS II Oddział w Poznaniu
od 14-04-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy. W uzgodnionym terminie odwiedzimy Twój Zakład pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) oraz potwierdzimy profil zaufany ePUAP ZUS Oddział w Pile
od 16-04-2014
do 29-04-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS Oddział w Gdańsku
24-04-2014 Szkolenia Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład - bezpłatne seminarium ZUS I Oddział w Warszawie
24-04-2014 Szkolenia Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
24-04-2014 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie - Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych, w tym obsługa e-Płatnika, umożliwiającego przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS ZUS Oddział we Wrocławiu
24-04-2014 Szkolenia Skierniewice: Profil PUE ZUS dla każdego - istotne informacje, do których możemy mieć dostęp ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
25-04-2014 Szkolenia Odział w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat: Ustalanie górnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ZUS Oddział w Radomiu
25-04-2014 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie oraz warsztaty z zakresu: ePłatnik - (funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS) - kompleksowa obsługa ubezpieczonych w kontekście Płatnika wraz z przygotowaniem i przekazaniem dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz informacji rocznej oraz miesięcznej dla osoby ubezpieczonej) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2. Platforma Usług Elektronicznych - dostęp drogą elektroniczną do danych zgromadzonych w ZUS oraz do usług świadczonych przez Zakład. ZUS Oddział we Wrocławiu
25-04-2014 Szkolenia Zasiłki chorobowe, zasady ustalania uprawnień, podstawy wymiaru to zagadnienia ciągle cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników szkoleń, to też organizujemy kolejne szkolenie adresowane do płatników składek wypłacających świadczenia z ubezpieczenia chorobowego ZUS Oddział w Białymstoku
28-04-2014 Szkolenia Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ZUS III Oddział w Warszawie
28-04-2014 Szkolenia Włocławek: szkolenie nt. ustalania stopy procentowejskładki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS Oddział w Toruniu
28-04-2014 Szkolenia Piotrków Tryb. : Jak podwyższyć swoje świadczenie emerytalno-rentowe? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
29-04-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat zasad wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS II Oddział w Łodzi
od 29-04-2014
do 29-04-2014
Szkolenia Program Płatnik wersja 9.01.001A dla osób rozpoczynających pracę z programem. ZUS Oddział w Zabrzu
29-04-2014 Szkolenia Rawa Mazowiecka: Profil PUE ZUS dla każdego - istotne informacje, do których możemy mieć dostęp ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
30-04-2014 Szkolenia Tomaszów Mazowiecki: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: "Układ ratalny i odroczenie terminu płatności składek - krok po kroku do ulgi w spłacie należności z tytułu składek ZUS" ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
05-05-2014 Szkolenia OPOLE: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasady ustalania kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. ZUS Oddział w Opolu
od 06-05-2014
do 06-05-2014
Szkolenia Zmiany w programie Płatnik wersja 9.01.001. ZUS Oddział w Zabrzu
06-05-2014 Szkolenia Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - zakres udzielania ulgi, umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek ZUS III Oddział w Warszawie
07-05-2014 Szkolenia Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku różnych form zatrudnienia ZUS Oddział w Bydgoszczy
07-05-2014 Szkolenia Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych oraz zasady ich korygowania ZUS III Oddział w Warszawie
07-05-2014 Szkolenia OLESNO: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasady wypełniania i korygowania dokumentów  ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Opolu
08-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące funkcjonalności PUE - Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz zasad obsługi modułu ePłatnik ZUS Oddział w Rybniku
09-05-2014 Szkolenia Radomsko: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie - "Jak podwyższyć swoje świadczenie emerytalno-rentowe?". ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
12-05-2014 Szkolenia Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego związane z rodzicielstwem- zasady ich przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
12-05-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy i macierzyński - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających do 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
12-05-2014 Szkolenia NYSA: Zapraszamy na bezpłatne szkolenia na temat: 1. Umarzanie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w trybie abolicyjnym. 2. Prawidłowość prowadzenia rozliczeń oraz dokonywania wpłat ZUS. ZUS Oddział w Opolu
12-05-2014 Szkolenia Szkolenie "Zasiłki macierzyńskie" ZUS Oddział w Zielonej Górze
13-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie ZUS i PIP na temat Ustalania okoliczości i przyczyn wypadków przy pracy, kompletowania dokumentacji wypadkowej oraz zasad wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy ZUS II Oddział w Łodzi
13-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla klientów Inspektoratu w Jaworznie na temat : Zasiłki związane z rodzicielstwem (macierzyński, ojcowski, rodzicielski) - wyjaśnienia ZUS Oddział w Sosnowcu
15-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla klientów Inspektoratu w Zawierciu nt: zasiłki związane z rodzicielstwem (macierzyński, ojcowski, rodzicielski) - wyjaśnienia ZUS Oddział w Sosnowcu
od 15-05-2014
do 15-05-2014
Szkolenia Zmiany w programie Płatnik wersja 9.01.001. ZUS Oddział w Zabrzu
15-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: Co ubezpieczony wiedzieć powinień - zmiany w ZUS i OFE od 1 kwietnia 2014 r. ZUS II Oddział w Łodzi
15-05-2014 Szkolenia Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
16-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz Biur Rachunkowych upoważnionych do prowadzenia dokumentacji dla przedsiębiorców ZUS Oddział w Gdańsku
16-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla klientów Oddziału ZUS w Sosnowcu i Inspektoratu w Dąbrowie Górniczej nt.: zasiłki związane z rodzicielstwem (macierzyński, ojcowski, rodzicielski) - wyjaśnienia ZUS Oddział w Sosnowcu
19-05-2014 Szkolenia Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym - bezpłatne szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej ZUS I Oddział w Warszawie
19-05-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady jego przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
20-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla klientów Oddziału ZUS w Sosnowcu i Inspektoratu w Dąbrowie Górniczej nt. dokumentowanie okresów składkowych i nieskładkowych oraz uzupełniających uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości do świadczeń emerytalno-rentowych ZUS Oddział w Sosnowcu
20-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla klientów Inspektoratu w Jaworznie nt.: dokumentowanie okresów składkowych i nieskładkowych oraz uzupełniających uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości do świadczeń emerytalno-rentowych ZUS Oddział w Sosnowcu
20-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla klientów Inspektoratu w Zawierciu nt.: dokumentowanie okresów składkowych i nieskładkowych oraz uzupełniających uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości do świadczeń emerytalno-rentowych ZUS Oddział w Sosnowcu
od 20-05-2014
do 20-05-2014
Szkolenia Zmiany w programie Płatnik wersja 9.01.001. ZUS Oddział w Zabrzu
20-05-2014 Szkolenia Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych lub rozliczeniowych ZUS Oddział w Białymstoku
20-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Chorzowie
21-05-2014 Szkolenia Inspektorat ZUS w Środzie Wielkopolskiej zaprasza na szkolenie dotyczące zasad nabywania uprawnień do świadczeń przedemerytalnych oraz emerytur częściowych ZUS II Oddział w Poznaniu
21-05-2014 Szkolenia KĘDZIERZYN-KOŹLE: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych ZUS ZUS Oddział w Opolu
od 22-05-2014
do 22-05-2014
Szkolenia Program Płatnik wersja 9.01.001A dla osób rozpoczynających pracę z programem. ZUS Oddział w Zabrzu
23-05-2014 Szkolenia OPOLE: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące prawa do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustalanie ich podstawy wymiaru oraz wysokości ZUS Oddział w Opolu
23-05-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie w Suwałkach głównie adresowane do płatników składek wypłacających świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, zapraszmy również pozostałych płatników ZUS Oddział w Białymstoku
od 27-05-2014
do 27-05-2014
Szkolenia Zmiany w programie Płatnik wersja 9.01.001. ZUS Oddział w Zabrzu
27-05-2014 Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego oraz podstawy wymiaru składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
23-06-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek nt.: Ustawa o emeryturach pomostowych. Emerytury kapitałowe i zmiany w OFE ZUS Oddział w Gdańsku

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej