22 sierpnia 2014 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
01-01-2014 Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla Twoich pracowników - zaproś do firmy mobilny punkt zakładania profili na PUE ZUS Oddział w Lublinie
od 14-01-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy by założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Elblągu
od 06-02-2014
do 31-12-2014
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) ZUS Oddział w Olsztynie
od 14-04-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy. W uzgodnionym terminie odwiedzimy Twój Zakład pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) oraz potwierdzimy profil zaufany ePUAP ZUS Oddział w Pile
od 01-05-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla Twoich ubezpieczonych - zaproś do firmy mobilny punkt zakładania profili na PUE ZUS Oddział w Kielcach
od 28-05-2014
do 13-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia okresowe BHP i inne - dla pracodawców i wyznaczonych przez nich osób kierujących pracownikami ZUS Oddział w Olsztynie
od 29-05-2014
do 21-09-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia okresowe BHP i inne- dla pracodawców i wyznaczonych przez nich osób kierujących pracownikami ZUS Oddział w Elblągu
od 25-06-2014
do 30-11-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorców - pracodawców z obszaru województwa świętokrzyskiego ZUS Oddział w Kielcach
01-07-2014 Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY w Tomaszowie Lubelskim! ZUS Oddział w Biłgoraju
od 01-07-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy - Prezentacja Platformy Uług Elektronicznych oraz zakładanie profili PUE dla pracowników w Twojej firmie ZUS Oddział w Biłgoraju
od 12-07-2014
do 17-09-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia okresowe BHP i inne - dla pracdawców i wyznaczonych przez nich osób kierujących pracownikami ZUS Oddział w Olsztynie
od 28-07-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy ZUS Oddział w Nowym Sączu
od 04-08-2014
do 28-08-2014
Szkolenia RADOMSKO: Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla Twoich ubezpieczonych - zaproś do firmy mobilny punkt zakładania profili na PUE ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
26-08-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie ze zmian w programie "Płatnik" ZUS I Oddział w Łodzi
26-08-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu umorzeń należności z tytułu nieopłaconych składek z uwzględnieniem perzepisów ustawy abolicyjnej oraz z zasad udzielania ulg w spłatach należności z tytułu składek ZUS I Oddział w Łodzi
27-08-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie - "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" ZUS I Oddział w Warszawie
27-08-2014 Szkolenia Piotrków Trybunalski: Ustalanie prawa do zasiłków chorobowych dla pracowników ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 29-08-2014
do 29-08-2014
Szkolenia Szkolenie dla płatników składek w zakresie zasad potwierdzania okresów zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia dla celów ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz świadczeń emerytalno-rentowych ZUS II Oddział w Warszawie
29-08-2014 Szkolenia Radomsko: Wszystko o świadczeniach przedemerytalnych ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 29-08-2014
do 30-08-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców ZUS I Oddział w Łodzi
29-08-2014 Szkolenia Włocławek: szkolenie nt. zasad przyznawania emerytur pomostowych i emerytur dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS Oddział w Toruniu
29-08-2014 Szkolenia Skierniewice: Profil PUE ZUS dla każdego - istotne informacje, do których możemy mieć dostęp ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 01-09-2014
do 06-11-2014
Szkolenia Bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców ZUS I Oddział w Poznaniu
od 02-09-2014
do 03-02-2015
Szkolenia Bezpłatne spotkania konsultacyjne z ekspertami ZUS, których celem jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz o zasadach nabywania uprawnień do świadczeń w środowisku nauczycieli ZUS Oddział w Chorzowie
03-09-2014 Szkolenia Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
03-09-2014 Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego oraz podstawy wymiaru składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
05-09-2014 Szkolenia GŁUBCZYCE: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasady rozłożenia na raty należności z tytułu składek oraz zasady umorzenia zadłużenia z tytułu składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność w myśl przepisów ustawy abolicyjnej ZUS Oddział w Opolu
08-09-2014 Szkolenia Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego związane z rodzicielstwem- zasady ich przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
08-09-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy i macierzyński - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających do 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
09-09-2014 Szkolenia Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład - bezpłatne seminarium ZUS I Oddział w Warszawie
09-09-2014 Szkolenia Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 09-09-2014
do 10-09-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży przetwórstwa przemysłowego (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
10-09-2014 Szkolenia KĘDZIERZYN-KOŹLE: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zasad wypełniania oraz korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Opolu
11-09-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek. ZUS Oddział w Chorzowie
11-09-2014 Szkolenia Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
11-09-2014 Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego oraz podstawy wymiaru składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
12-09-2014 Szkolenia BRZEG: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat obowiązujących przepisów emerytalno-rentowych ZUS Oddział w Opolu
15-09-2014 Szkolenia NYSA: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz ich wysokości ZUS Oddział w Opolu
od 16-09-2014
do 16-09-2014
Szkolenia Zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS Oddział w Nowym Sączu
16-09-2014 Szkolenia Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład - bezpłatne seminarium ZUS I Oddział w Warszawie
16-09-2014 Szkolenia Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
17-09-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy) ZUS Oddział we Wrocławiu
17-09-2014 Szkolenia "Interaktywny Płatnik PLUS - 9.01.001" - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
17-09-2014 Szkolenia Chcesz rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą? Skorzystaj ze szkolenia dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ZUS Oddział w Rybniku
18-09-2014 Szkolenia Elektroniczna wymiana dokumentów - WYGODA, BEZPIECZEŃSTWO I OSZCZĘDNOŚĆ ! ZUS Oddział w Nowym Sączu
19-09-2014 Szkolenia Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego związane z rodzicielstwem- zasady ich przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
19-09-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy i macierzyński - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających do 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
19-09-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące warunków do przyznania świadczeń przedemerytalnych oraz zasad ich rozliczania w przypadku uzyskiwania przychodów ZUS Oddział w Rybniku
19-09-2014 Szkolenia PRUDNIK: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat zasady funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Opolu
23-09-2014 Szkolenia "Interaktywny Płatnik PLUS - 9.01.001" - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 23-09-2014
do 24-09-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży opieki społecznej (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
23-09-2014 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek dotyczące dokumentów ubezpieczeniowych składanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na szkoleniu zostaną omówione zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozliczeniowych) oraz zasady przekazywania dokumentów do ZUS ZUS Oddział w Rybniku
24-09-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie - "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie
24-09-2014 Szkolenia ZUS II Oddział w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących od 1 lutego 2014 roku zmian w emeryturach ZUS II Oddział w Poznaniu
25-09-2014 Szkolenia KLUCZBORK: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat obsługi Platformy Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Opolu
od 26-09-2014
do 27-09-2014
Szkolenia Szkolenie okresowe (bezpłatne) pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności: małych i średnich firm rozpoczynających działalność z terenu województwa mazowieckiego ZUS II Oddział w Warszawie
30-09-2014 Szkolenia Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowo-wyrejestrowującej oraz rozliczeniowej o poszerzone reguły weryfikacji w oparciu o dane zgromadzone w KSI ZUS ZUS Oddział w Nowym Sączu
30-09-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek - dedykowane głównie do podmiotów górniczych ZUS Oddział w Chorzowie
01-10-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dotyczące abolicji i rozkladania na raty należności z tytułu składek oraz wymagań jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład ZUS II Oddział w Poznaniu
od 07-10-2014
do 08-10-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców w ramach prewencji wypadkowej ZUS ZUS Oddział w Lublinie
od 10-10-2014
do 11-10-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP w Chełmie dla pracodawców z branży ochrony zdrowia (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
od 14-10-2014
do 15-10-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży handlowej (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
15-10-2014 Szkolenia Ustalanie uprawnień oraz wypłata zasiłków chorobowych i opiekuńczych ZUS Oddział w Bydgoszczy
od 16-10-2014
do 17-10-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży budowlanej (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
20-10-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek - dedykowane głównie do podmiotów górniczych ZUS Oddział w Chorzowie
od 21-10-2014
do 22-10-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży ochrony zdrowia (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
od 28-10-2014
do 29-10-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla firm zajmujących się naprawą samochodów i motocykli (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
29-10-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie - "Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych" ZUS I Oddział w Warszawie
17-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek - dedykowane głównie do podmiotów górniczych ZUS Oddział w Chorzowie
26-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie - "Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym" ZUS I Oddział w Warszawie
17-12-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie - "Platforma Usług Elektronicznych - nowa jakość w e-administracji" ZUS I Oddział w Warszawie

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej