28 lipca 2016 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
od 23-03-2016
do 31-12-2016
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 05-04-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Tarnów, Bochnia - bezpłatne konsultacje z aplikacji ePłatnik (będącego zintegrowaną częścią Platformy Usług Elektronicznych) ZUS Oddział w Tarnowie
od 23-05-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposoby zapobiegania tym zjawiskom a także skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). ZUS Oddział w Kielcach
od 25-05-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Zaproś ZUS do siebie - zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Krakowie
od 13-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY - zakładanie przez pracowników ZUS tzw. profili czyli kont na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Sosnowcu
od 13-06-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z terenu województwa lubuskiego ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 13-06-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS na temat "Pierwsza pomoc przedmedyczna" ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia "Narażenie zawodowe pracowników na czynniki biologiczne w miejscu wykonywania pracy" - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń biologicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na czynniki chemiczne w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń chemicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Głos jako narzędzie pracy - zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla osób pracujących głosem. ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na zagrożenia związane z transportem wewnątrzzakładowym - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń związanych z transportem wewnątrzzakładowym dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego. ZUS I Oddział w Poznaniu
od 16-06-2016
do 06-09-2016
Szkolenia Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców ZUS I Oddział w Poznaniu
od 16-06-2016
do 16-12-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP przeznaczone dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych, osób kierujących pracownikami, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ZUS Oddział w Elblągu
od 20-06-2016
do 16-12-2016
Szkolenia Szkolenia BHP przeznaczone dla prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych, osób kierujących pracownikami, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ZUS Oddział w Olsztynie
od 23-06-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Bezpłatne seminaria z zakresu BHP ZUS Oddział w Gdańsku
od 01-07-2016
do 29-07-2016
Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus - nowoczesna metoda wymiany informacji między przedsiębiorcą a ZUS ZUS Oddział w Bydgoszczy
od 08-07-2016
do 11-08-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP ZUS Oddział w Olsztynie
od 20-07-2016
do 07-12-2016
Szkolenia "Interaktywny Płatnik PLUS, nowoczesna usługa wymiany informacji między płatnikiem składek a ZUS" - bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS I Oddział w Warszawie
od 27-07-2016
do 18-08-2016
Szkolenia Szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus dedykowane płatnikom zatrudniającym od 11 do 100 ubezpieczonych ZUS Oddział w Chrzanowie
28-07-2016 Szkolenia Szkolenie z obsługi Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział w Wałbrzychu
29-07-2016 Szkolenia Ogólne zasady udzielania ulg i umorzeń w spłacie należności do ZUS ZUS Oddział w Zabrzu
04-08-2016 Szkolenia Brodnica - szkolenie na temat poprawnego wypełniania załączników do ZUS ZLA ZUS Oddział w Toruniu
05-08-2016 Szkolenia Emerytury zreformowane - warunki uzyskania prawa i wymagana dokumentacja ZUS Oddział w Zielonej Górze
08-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi programu Interaktywny Płatnik Plus (IPP) ZUS Oddział w Krakowie
od 08-08-2016
do 23-08-2016
Szkolenia Obsługa programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział w Biłgoraju
12-08-2016 Szkolenia Wypadki przy pracy - postępowanie powypadkowe ZUS Oddział w Zielonej Górze
12-08-2016 Szkolenia Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kontekście wypełniania zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) ZUS Oddział w Zielonej Górze
16-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek na temat: Zmiany w ustalaniu podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w związku z obowiązującą od 1.01.2016 r. nowelizacją ustawy o sus z dnia 13.10.1998 r. ZUS Oddział w Gdańsku
16-08-2016 Szkolenia Brodnica: szkolenie - wypełnianie dokumentów dotyczących renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS Oddział w Toruniu
od 18-08-2016
do 07-12-2016
Szkolenia Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r. ZUS I Oddział w Warszawie
19-08-2016 Szkolenia Szkolenie z zakresu: "Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r. oraz korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych" ZUS I Oddział w Poznaniu
od 20-08-2016
do 25-08-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP ZUS Oddział w Elblągu
23-08-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek na temat: "Zmiany przepisów w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz e-ZLA" ZUS Oddział w Gdańsku
24-08-2016 Szkolenia Jednodniowe szkolenie: zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w oparciu o znowelizowane przepisy ZUS Oddział we Wrocławiu
24-08-2016 Szkolenia Jednodniowe szkolenie: funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych - omówienie praktycznych zalet konta z dostępem do danych w ZUS, e-ZLA ZUS Oddział we Wrocławiu
24-08-2016 Szkolenia Brodnica: szkolenie na temat Platformy Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Toruniu
24-08-2016 Szkolenia Obsługa programu "Płatnik" w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział w Rzeszowie
25-08-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące ulg w spłacie należności z tytułu składek ZUS Oddział w Elblągu
29-08-2016 Szkolenia Szkolenie z zakresu kompletowania/sporządzania dokumentów emerytalno-rentowych przez płatników składek ZUS I Oddział w Poznaniu
31-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych" ZUS I Oddział w Warszawie
31-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna - "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie
08-09-2016 Szkolenia "Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem" seminarium w ramach prewencji wypadkowej skierowane do pracowników zawodowo wykorzystujących głos i mowę ZUS II Oddział w Warszawie
od 09-09-2016
do 06-12-2016
Szkolenia Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców ZUS I Oddział w Warszawie
od 12-09-2016
do 05-12-2016
Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
od 12-09-2016
do 05-12-2016
Szkolenia Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2016 r., w tym e-ZLA ZUS I Oddział w Warszawie
od 14-09-2016
do 15-09-2016
Szkolenia Szkolenie okresowe pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ZUS Oddział w Opolu
od 15-09-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych) ZUS I Oddział w Warszawie
od 15-09-2016
do 15-12-2016
Szkolenia Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-09-2016
do 08-12-2016
Szkolenia Szkolenie: "Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych" ZUS I Oddział w Warszawie
od 20-09-2016
do 08-12-2016
Szkolenia Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracją rozliczeniową ZUS I Oddział w Warszawie
od 29-09-2016
do 30-09-2016
Szkolenia Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych (w tym: projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji), w szczególności: małych i średnich firm z terenu województwa mazowieckiego ZUS II Oddział w Warszawie
10-10-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne w szczególności: małych i średnich firm rozpoczynających działalność z terenu województwa mazowieckiego ZUS II Oddział w Warszawie
od 17-10-2016
do 06-12-2016
Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego ZUS I Oddział w Warszawie
26-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Platforma Usług Elektronicznych - nowa jakość w e-administracji" ZUS I Oddział w Warszawie
od 27-10-2016
do 02-12-2016
Szkolenia Jakość danych a rozliczenie konta ZUS I Oddział w Warszawie
30-11-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec ZUS" ZUS I Oddział w Warszawie
01-12-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ZUS Oddział w Opolu
14-12-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie
19-12-2016 Szkolenia Opole: Bezpłatne seminarium "Emisja i higiena głosu". Seminarium skierowane do nauczycieli oraz grup zawodowych pracujących narządzem głosu ZUS Oddział w Opolu

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej