29 maja 2016 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
od 07-01-2016
do 02-06-2016
Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie zaprasza pracodawców na bezpłatne konsultacje z zakresu zasiłków ZUS Oddział w Częstochowie
od 02-03-2016
do 16-06-2016
Szkolenia Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych) - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 10-03-2016
do 09-06-2016
Szkolenia Jakość danych a rozliczenie konta - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 11-03-2016
do 07-06-2016
Szkolenia Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 11-03-2016
do 27-06-2016
Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 14-03-2016
do 17-06-2016
Szkolenia Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
16-03-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie: ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r. ZUS I Oddział w Warszawie
od 23-03-2016
do 31-12-2016
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
od 24-03-2016
do 09-06-2016
Szkolenia Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2016 r., w tym e-ZLA - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 31-03-2016
do 22-06-2016
Szkolenia Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 31-03-2016
do 22-06-2016
Szkolenia Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracją rozliczeniową - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 05-04-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Tarnów, Bochnia - bezpłatne konsultacje z aplikacji ePłatnik (będącego zintegrowaną częścią Platformy Usług Elektronicznych) ZUS Oddział w Tarnowie
od 19-04-2016
do 17-06-2016
Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 19-04-2016
do 31-05-2016
Szkolenia Obsługa Programu Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Zabrzu
od 10-05-2016
do 31-05-2016
Szkolenia Szkolenia z Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) - nowoczesnej metody wymiany informacji między przedsiębiorcą a ZUS ZUS Oddział w Bydgoszczy
od 11-05-2016
do 24-06-2016
Szkolenia Obsługa programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział w Rzeszowie
od 13-05-2016
do 25-06-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia oraz seminaria z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy), pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów wchodzący na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy. ZUS Oddział w Sosnowcu
od 23-05-2016
do 30-11-2016
Szkolenia Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposoby zapobiegania tym zjawiskom a także skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). ZUS Oddział w Kielcach
30-05-2016 Szkolenia Szkolenie nt. zbiegów tytułów do ubezpieczeń ZUS Oddział w Słupsku
od 30-05-2016
do 31-05-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus w dedykowane płatnikom zatrudniającym od 21 do 30 ubezpieczonych. ZUS Oddział w Chrzanowie
30-05-2016 Szkolenia Zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego ZUS Oddział w Zielonej Górze
30-05-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie w dniu 30 maja 2016 r. w Inspektoracie ZUS w Dębicy: "Zasady wypłaty świadczeń krótkoterminowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2016 r." ZUS Oddział w Jaśle
31-05-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące Emerytury powszechnej ZUS Oddział w Chorzowie
31-05-2016 Szkolenia Szkolenie dla płatników nowo wdrażanych do programu Interaktymy Płatnik Plus ZUS Oddział w Nowym Sączu
31-05-2016 Szkolenia Kłodzko: Bezpłatne szkolenie ,,Płatnik 10.01.001 - Interaktywny Płatnik Plus" ZUS Oddział w Wałbrzychu
31-05-2016 Szkolenia Świdnica: Bezpłatne szkolenie: Płatnik 10.01.001 - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Wałbrzychu
31-05-2016 Szkolenia TARNÓW i BOCHNIA - bezpłatne szkolenia pn. "Kompletowanie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe i kapitał początkowy oraz wymagana dokumentacja" ZUS Oddział w Tarnowie
01-06-2016 Szkolenia Szkolenie z obsługi programu PŁATNIK po wdrożeniu Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) - w dniu 1 czerwca 2016 r. ZUS II Oddział w Poznaniu
01-06-2016 Szkolenia Bełchatów - Podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 01-06-2016
do 29-06-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej skierowane do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób kierujących pracownikami. Dotyczy branży budowlanej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przetwórstwa przemysłowego, transportu, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, edukacji. ZUS Oddział w Rzeszowie
od 01-06-2016
do 29-06-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS. Szkolenia skierowane są do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach ZUS Oddział w Rzeszowie
02-06-2016 Szkolenia Elektroniczna wymiana dokumentów - ePłatnik ZUS Oddział w Nowym Sączu
02-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus w dedykowane płatnikom zatrudniającym od 21 do 30 ubezpieczonych. ZUS Oddział w Chrzanowie
03-06-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia z elektronicznych zwolnień lekarskich i zasiłków ZUS II Oddział w Łodzi
od 03-06-2016
do 06-06-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus w dedykowane płatnikom zatrudniającym od 21 do 30 ubezpieczonych. ZUS Oddział w Chrzanowie
03-06-2016 Szkolenia Szkolenie dedykowane płatnikom składek - Zasady przetwarzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych oraz omówienie zawiadomień o błędach w dokumentach ubezpieczeniowych wysyłanych przez ZUS do płatników składek ZUS II Oddział w Warszawie
06-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek, których pracownicy podlegają ustawodawstwu polskiemu z tytułu wykonywania pracy poza granicami kraju oraz płatników składek których pracownicy podlegają ustawodawstwu innych krajów UE oraz EOG ZUS Oddział w Gdańsku
od 06-06-2016
do 07-06-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus w dedykowane płatnikom zatrudniającym od 21 do 30 ubezpieczonych. ZUS Oddział w Chrzanowie
06-06-2016 Szkolenia TARNÓW i BOCHNIA - bezpłatne szkolenia pn. "Nowe standardy zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" ZUS Oddział w Tarnowie
06-06-2016 Szkolenia Jak zachować głos? Profilaktyka chorób zawodowych. Narząd głosu u nauczycieli - konferencja ZUS I Oddział w Poznaniu
od 06-06-2016
do 28-06-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS. Szkolenia są jednodniowe, skierowane są do pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. ZUS Oddział w Rzeszowie
07-06-2016 Szkolenia Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia ZUS na temat "Zasad przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz Elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA - korzyści i ułatwienia". ZUS II Oddział w Łodzi
07-06-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w oparciu o znowelizowane przepisy. ZUS Oddział we Wrocławiu
07-06-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych - omówienie praktycznych zalet konta z dostępem do danych w ZUS, e-ZLA ZUS Oddział we Wrocławiu
07-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie: Płatnik 10.01.001 - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Bielsku-Białej
07-06-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w projekcie "Lekcje z ZUS" ZUS Oddział w Lublinie
08-06-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach. ZUS II Oddział w Łodzi
08-06-2016 Szkolenia Szkolenie z obsługi programu PŁATNIK po wdrożeniu Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) - w dniu 8 czerwca 2016 r. ZUS II Oddział w Poznaniu
09-06-2016 Szkolenia Nowe usługi i funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus - bezpłatne szkolenie. ZUS II Oddział w Łodzi
09-06-2016 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach. ZUS II Oddział w Łodzi
09-06-2016 Szkolenia Warsztaty szkoleniowe na temat: "Warunki nabycia prawa do świadczeń przedemerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy" ZUS II Oddział w Poznaniu
09-06-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus ZUS III Oddział w Warszawie
09-06-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w projekcie "Lekcje z ZUS" ZUS Oddział w Lublinie
10-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus w dedykowane płatnikom zatrudniającym od 21 do 30 ubezpieczonych. ZUS Oddział w Chrzanowie
10-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dotyczące kompletowania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z uwzględnieniem obowiązków płatników składek ZUS Oddział w Rybniku
10-06-2016 Szkolenia Tomaszów Maz: Zasady kontroli zwolnień lekarskich ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
10-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie w Inspektoracie ZUS w Sanoku w dniu 10.06.2016 r.: "Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń z tytułu macierzyństwa obowiązujące od 01.01.2016 r." ZUS Oddział w Jaśle
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia "Narażenie zawodowe pracowników na czynniki biologiczne w miejscu wykonywania pracy" - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń biologicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na czynniki chemiczne w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń chemicznych w środowisku pracy dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Głos jako narzędzie pracy - zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla osób pracujących głosem. ZUS I Oddział w Poznaniu
od 14-06-2016
do 31-12-2016
Szkolenia Narażenie zawodowe pracowników na zagrożenia związane z transportem wewnątrzzakładowym - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, dotyczące zapobiegania występowaniu zagrożeń związanych z transportem wewnątrzzakładowym dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego. ZUS I Oddział w Poznaniu
14-06-2016 Szkolenia Bezpłatne warsztaty szkoleniowe z zakresu BHP. ZUS Oddział we Wrocławiu
14-06-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie - zmiany w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków przez płatników składek oraz e-ZLA ZUS Oddział we Wrocławiu
14-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek pt: "Jakość zapisów na kontach a Interaktywny Płatnik PLUS" ZUS Oddział w Rybniku
15-06-2016 Szkolenia ABC programu Płatnik - Płatnik dla początkujących ZUS Oddział w Bydgoszczy
15-06-2016 Szkolenia Szkolenie z obsługi programu PŁATNIK po wdrożeniu Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) - w dniu 15 czerwca 2016 r. ZUS II Oddział w Poznaniu
15-06-2016 Szkolenia Radomsko: Zasiłek macierzyński - bezpłatne szkolenie w ZUS ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
15-06-2016 Szkolenia Piotrków Tryb: Zasiłek macierzyński - bezpłatne szkolenie w ZUS ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
od 16-06-2016
do 06-09-2016
Szkolenia Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie - bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców ZUS I Oddział w Poznaniu
16-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla pracodawców w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa "Zasady podwyższania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego". ZUS Oddział w Rybniku
16-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: "Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1.01.2016 r. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla osób podlegających dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego od 1.01.2016 r." ZUS II Oddział w Poznaniu
16-06-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu nowych funkcji i zmian w programie Płatnik w ramach wdrażania V etapu Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział we Wrocławiu
16-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie: Płatnik 10.01.001 - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Bielsku-Białej
16-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi programu PŁATNIK w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus - 16 czerwca 2016 r. w TJO ZUS w Jaśle, Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku ZUS Oddział w Jaśle
16-06-2016 Szkolenia Tomaszów Maz. - Program PŁATNIK od podstaw - szkolenie z komputerem ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
17-06-2016 Szkolenia Zasady poprawnego sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS Oddział w Bydgoszczy
20-06-2016 Szkolenia TARNÓW - bezpłatne szkolenie pn. "Jakość danych a rozliczenie konta" ZUS Oddział w Tarnowie
20-06-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące postępowania w razie wypadku przy pracy ZUS Oddział w Zielonej Górze
21-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego. ZUS Oddział w Chorzowie
21-06-2016 Szkolenia Inspektorat ZUS w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu: 1. Zmiany w zakresie zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób wykonujących umowę zlecenia lub współpracujących ze zleceniobiorcą - obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. 2. Innowacyjne rozwiązania z zakresu usług elektronicznych - formy komunikacji z Zakładem poprzez PUE i COT. 3. Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA. ZUS Oddział w Biłgoraju
21-06-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie z obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika PLUS ZUS Oddział w Lublinie
22-06-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu nowych funkcji i zmian w programie Płatnik w ramach wdrażania V etapu Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział we Wrocławiu
22-06-2016 Szkolenia Szkolenie dla podmiotów zewnętrznych na temat Interaktywny Płatnik Plus (IPP) ZUS Oddział w Krakowie
22-06-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie z obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika PLUS ZUS Oddział w Lublinie
od 23-06-2016
do 15-06-2016
Szkolenia Bezpłatne szkolenie w Inspektoracie ZUS w Krośnie: "Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2016 r." ZUS Oddział w Jaśle
23-06-2016 Szkolenia Lublin: Szkolenie z obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika PLUS ZUS Oddział w Lublinie
27-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek na temat: renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z ubezpieczenia wypadkowego oraz socjalnego ZUS Oddział w Gdańsku
28-06-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie: obsługa i wykorzystanie e-Płatnika ZUS Oddział we Wrocławiu
28-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat zwolnień elektronicznych e-ZLA ZUS III Oddział w Warszawie
29-06-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec ZUS" ZUS I Oddział w Warszawie
29-06-2016 Szkolenia Szkolenie dotyczące: "Zasad opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez przedsiębiorców" - 29 czerwca 2016 ZUS II Oddział w Poznaniu
29-06-2016 Szkolenia TARNÓW - bezpłatne szkolenie pn. "Ustawodawstwo mające zastosownaie do osób wyjeżdżających do pracy na terenie Unii Europejskiej" ZUS Oddział w Tarnowie
04-07-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek na temat: Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie (e-ZLA) od 2016 r. ZUS Oddział w Gdańsku
15-07-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek na temat: Obsługa programu PŁATNIK w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP). ZUS Oddział w Gdańsku
19-07-2016 Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenie z zakresu nowych funkcji i zmian w programie Płatnik w ramach wdrażania V etapu Interaktywnego Płatnika Plus ZUS Oddział we Wrocławiu
27-07-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie
16-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie kierowane do płatników składek na temat: Zmiany w ustalaniu podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w związku z obowiązującą od 1.01.2016 r. nowelizacją ustawy o sus z dnia 13.10.1998 r. ZUS Oddział w Gdańsku
22-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat:
Zmiany legislacyjne w obszarze zasiłków wprowadzone ustawami z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
ZUS Oddział w Gdańsku
31-08-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych" ZUS I Oddział w Warszawie
28-09-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym" ZUS I Oddział w Warszawie
26-10-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Platforma Usług Elektronicznych - nowa jakość w e-administracji" ZUS I Oddział w Warszawie
30-11-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec ZUS" ZUS I Oddział w Warszawie
01-12-2016 Szkolenia Szkolenie okresowe pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ZUS Oddział w Opolu
14-12-2016 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna: "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek" ZUS I Oddział w Warszawie
19-12-2016 Szkolenia Opole: Bezpłatne seminarium "Emisja i higiena głosu". Seminarium skierowane do nauczycieli oraz grup zawodowych pracujących narządzem głosu ZUS Oddział w Opolu

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej