24 kwietnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
od 02-12-2016
do 31-12-2017
Szkolenia Bezpłatne konsultacje z aplikacji ePłatnik - będącego zintegrowaną częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Kielcach
od 02-01-2017
do 31-12-2017
Szkolenia Oddział ZUS w Kielcach organizuje w urzędach, instytucjach i zakładach pracy PUE Roomy ZUS Oddział w Kielcach
od 02-01-2017
do 31-12-2017
Szkolenia Bezpłatne jednodniowe szkolenia z zakresu obsługi programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział w Kielcach
od 02-01-2017
do 31-12-2017
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY ! - zakładanie przez pracowników ZUS tzw. profili czyli kont na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w siedzibie Twojej firmy ZUS I Oddział w Łodzi
od 02-01-2017
do 29-12-2017
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - Zaproś ZUS do swojej firmy ZUS Oddział w Elblągu
od 02-01-2017
do 30-06-2017
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy: w siedzibie Twojej firmy, pracownik ZUS założy bezpłatne profile na PUE ZUS wszystkim chętnym pracownikom Twojej firmy ZUS Oddział w Sosnowcu
od 19-01-2017
do 31-12-2017
Szkolenia Bezpłatne konsultacje z aplikacji ePłatnik - będącego zintegrowaną częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Nowym Sączu
od 23-01-2017
do 26-06-2017
Szkolenia Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych) ZUS I Oddział w Warszawie
od 23-01-2017
do 26-06-2017
Szkolenia Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców ZUS I Oddział w Warszawie
od 24-01-2017
do 19-06-2017
Szkolenia Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r. ZUS I Oddział w Warszawie
od 24-01-2017
do 21-06-2017
Szkolenia Interaktywny Płatnik PLUS, nowoczesna usługa wymiany informacji między płatnikiem składek a ZUS - szkolenie dla płatników składek ZUS I Oddział w Warszawie
od 25-01-2017
do 07-06-2017
Szkolenia Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracją rozliczeniową ZUS I Oddział w Warszawie
od 25-01-2017
do 07-06-2017
Szkolenia Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych ZUS I Oddział w Warszawie
od 30-01-2017
do 05-06-2017
Szkolenia Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców ZUS I Oddział w Warszawie
od 31-01-2017
do 01-06-2017
Szkolenia Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowania - bezpłatne szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
od 31-01-2017
do 01-06-2017
Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
od 31-01-2017
do 31-12-2017
Szkolenia Zaproś ZUS do siebie. W dogodnym terminie odwiedzimy Twój zakład pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) ZUS Oddział w Siedlcach
od 07-02-2017
do 29-12-2017
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - zaproś ZUS do swojej firmy ZUS Oddział w Płocku
od 09-02-2017
do 06-06-2017
Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego ZUS I Oddział w Warszawie
od 09-02-2017
do 06-06-2017
Szkolenia Jakość danych a rozliczenie konta ZUS I Oddział w Warszawie
od 27-02-2017
do 18-12-2017
Szkolenia Tarnów, Bochnia: bezpłatne indywidualne konsultacje z aplikacji ePłatnik ZUS Oddział w Tarnowie
od 27-02-2017
do 31-12-2017
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twoją firmę i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS ZUS Oddział w Częstochowie
od 28-02-2017
do 07-06-2017
Szkolenia Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych ZUS I Oddział w Warszawie
od 02-03-2017
do 01-06-2017
Szkolenia ZUS Oddział w Częstochowie zaprasza pracodawców na bezpłatne konsultacje z zakresu zasiłków ZUS Oddział w Częstochowie
od 10-03-2017
do 31-10-2017
Szkolenia Szkolenia dla płatników składek w zakresie funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS z możliwością rejestracji profilu bez odwiedzania ZUS. ZUS Oddział w Zabrzu
od 14-04-2017
do 30-11-2017
Szkolenia Bezpłatne seminarium "Emisja i higiena głosu" dla nauczycieli oraz grup zawodowych pracujących narządem głosu ZUS Oddział w Opolu
od 14-04-2017
do 30-11-2017
Szkolenia Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ZUS Oddział w Opolu
od 14-04-2017
do 30-11-2017
Szkolenia Bezpłatne szkolenie służb BHP ZUS Oddział w Opolu
24-04-2017 Szkolenia Szkolenie dla nauczycieli oraz płatników składek (emerytury, renta) ZUS Oddział w Pile
24-04-2017 Szkolenia Zasady ustalania właściwego ustawodawstwa dla pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą delegowanych do pracy za granicą, pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą zarówno na terenie Polski jak i na terenie UE oraz dla cudzoziemców zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ZUS Oddział w Bielsku-Białej
24-04-2017 Szkolenia Dlaczego warto zawrzeć z ZUS ugodę na spłatę zadłużenia z tytułu nieuregulowanych składek ZUS Oddział w Bydgoszczy
24-04-2017 Szkolenia Ustalenie ustawodawstwa właściwego i zasady procedowania w zakresie poświadczania formularzy A1 ZUS Oddział w Krakowie
24-04-2017 Szkolenia Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych dla nauczycieli ZUS II Oddział w Łodzi
24-04-2017 Szkolenia Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne i jakie warunki należy spełnić żeby je otrzymać ZUS II Oddział w Łodzi
24-04-2017 Szkolenia Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego - okresy wypłaty oraz wysokość przysługującego świadczenia ZUS Oddział w Zielonej Górze
24-04-2017 Szkolenia Włocławek: Własna firma - ważne informacje dla osób noszących się z zamiarem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej ZUS Oddział w Toruniu
od 24-04-2017
do 24-04-2017
Szkolenia Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
24-04-2017 Szkolenia Zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicielskiego ZUS Oddział w Chrzanowie
25-04-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu ulg w spłacie należności z tytułu składek ZUS I Oddział w Poznaniu
25-04-2017 Szkolenia Szkolenie "Świadczenia przedemerytalne - warunki nabycia, wymagane dokumenty" ZUS III Oddział w Warszawie
25-04-2017 Szkolenia Puck - podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu płatników w przypadków zbiegów tytułu ubezpieczeń ZUS Oddział w Gdańsku
25-04-2017 Szkolenia Sztum - szkolenie dla płatników składek: warunki nabywania uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ZUS Oddział w Gdańsku
25-04-2017 Szkolenia Sztum - szkolenie dla płatników składek: podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami ZUS Oddział w Gdańsku
25-04-2017 Szkolenia Zmiany legislacyjne w obszarze zasiłków ZUS Oddział w Wałbrzychu
25-04-2017 Szkolenia Rozliczanie i wypłata świadczeń krótkoterminowych (m.in. zasiłków macierzyńskich i chorobowych), zasady podwyższania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego ZUS Oddział w Wałbrzychu
25-04-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek: "Zasady ustalania prawa oraz wypłata zasiłku macierzyńskiego i zasiłku rodzicielskiego (zmiany obowiązujące od stycznia 2016r.)" ZUS Oddział w Koszalinie
25-04-2017 Szkolenia Jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i uzyskać dostęp do danych płatnika, ubezpieczonego, świadczeniobiorcy ZUS II Oddział w Łodzi
25-04-2017 Szkolenia Najczęściej popełniane błędy w dokumentach składanych w celu uzyskania zasiłków z ZUS ZUS II Oddział w Łodzi
25-04-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie w Szczytnie dla pracowników urzędów miast/gmin nt. "Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego możliwych do złożenia z wnioskiem CEIDG-1" ZUS Oddział w Olsztynie
25-04-2017 Szkolenia Ustalanie ustawodawstwa właściwego dla pracowników delegowanych do pracy za granicą lub pracujących w kilku krajach ZUS Oddział w Zielonej Górze
25-04-2017 Szkolenia Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Białymstoku
25-04-2017 Szkolenia Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych na tle błędów najczęściej popełnianych przez płatników składek ZUS Oddział w Białymstoku
25-04-2017 Szkolenia ZUS radzi: kiedy podlegasz ubezpieczeniom społecznym, co stanowi podstawę wymiaru składek na poszczególne ubezpieczenia i Fundusze, jak poprawnie wypełnić dokumenty ubezpieczeniowe ZUS Oddział we Wrocławiu
25-04-2017 Szkolenia Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czyli jak unikać korekt ZUS Oddział we Wrocławiu
25-04-2017 Szkolenia Umowy zlecenia - zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń i naliczania składek ZUS Oddział w Sosnowcu
25-04-2017 Szkolenia Nowe funkcjonalności programu Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Toruniu
od 25-04-2017
do 25-04-2017
Szkolenia BOCHNIA - bezpłatne szkolenie pn. ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW ZGLOSZENIOWYCH I ROZLICZENIOWYCH ZUS Oddział w Tarnowie
25-04-2017 Szkolenia Ustalanie ustawodawstwa właściwego i zasady procedowania w zakresie poświadczania formularzy A1 ZUS Oddział w Chrzanowie
od 25-04-2017
do 25-04-2017
Szkolenia Bezpłatne szkolenie: Zleceniobiorcy - podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalanie podstawy wymiaru składek. ZUS Oddział w Opolu
od 25-04-2017
do 25-04-2017
Szkolenia Szkolenie: Jakość danych w składanych dokumentach ubezpieczeniowych i dokonywanych wpłatach oraz ich wpływ na rozliczenie konta płatnika składek. ZUS Oddział w Opolu
od 25-04-2017
do 25-04-2017
Szkolenia Szkolenie: Renta z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do świadczenia i jego wysokość. Dokumenty niezbędne do przyznania świadczenia. ZUS Oddział w Opolu
od 25-04-2017
do 25-04-2017
Szkolenia Olsztyn: Bezpłatne szkolenie nt. Obowiązujących przepisów dotyczących ustalania prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. ZUS Oddział w Olsztynie
26-04-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników i ubezpieczonych ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
26-04-2017 Szkolenia Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Oddział w Biłgoraju
26-04-2017 Szkolenia Umowa-zlecenie i inne tytuły do ubezpieczeń ZUS II Oddział w Poznaniu
26-04-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące form pomocy przedsiębiorcom w spłacie należności z tytułu składek oraz ulg. ZUS Oddział w Chorzowie
26-04-2017 Szkolenia Postępowanie w sprawach o emeryturę pomostową ZUS Oddział w Krakowie
26-04-2017 Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus - nowoczesna metoda wymiany informacji między przedsiębiorcą a ZUS ZUS Oddział w Bydgoszczy
26-04-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie w Bartoszycach dla pracowników urzędów miast/gmin nt. "Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego możliwych do złożenia z wnioskiem CEIDG-1" ZUS Oddział w Olsztynie
26-04-2017 Szkolenia Rawa Mazowiecka: zasiłki, ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego - bezpłatne szkolenie w ZUS ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
26-04-2017 Szkolenia Zgierz: Funkcjonalność PUE - wykorzystanie kalkulatorów emerytalnych ZUS I Oddział w Łodzi
od 26-04-2017
do 26-04-2017
Szkolenia Zgierz: Emerytura nauczycielska wg starych i nowych zasad, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - różnice, dokumentacja, warunki przyznania ZUS I Oddział w Łodzi
od 26-04-2017
do 26-04-2017
Szkolenia Brzeziny: Prewencja rentowa i wypadkowa  - działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzona w ramach prewencji rentowej i wypadkowej ZUS I Oddział w Łodzi
od 26-04-2017
do 26-04-2017
Szkolenia Inspektorat ZUS w Kaliszu zaprasza na bezpłatne szkolenie dla płatników składek - "INTERAKTYWNY PŁATNIK PLUS - nowoczesna usługa wymiany informacji między płatnikiem składek a ZUS, funkcjonalność PLATRORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH" ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
26-04-2017 Szkolenia Inspektorat ZUS Tomaszów Lubelski zaprasza na bezpłatne szkolenie : działalność gospodarcza - szkolenie dla pracowników urzędów miast i gmin. ZUS Oddział w Biłgoraju
27-04-2017 Szkolenia Zasiłki macierzyńskie dla pracowników ZUS Oddział w Pile
27-04-2017 Szkolenia Inspektorat w Żywcu: zasady ustalania właściwego ustawodawstwa dla pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą delegowanych do pracy za granicą, pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą zarówno na terenie Polski jak i na terenie UE oraz dla cudzoziemców zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ZUS Oddział w Bielsku-Białej
27-04-2017 Szkolenia Kwidzyn: elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA ZUS Oddział w Gdańsku
27-04-2017 Szkolenia Tczew - prezentacja na temat zmian w programie Płatnik ZUS Oddział w Gdańsku
27-04-2017 Szkolenia Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy - zasady i tryb postępowania - szkolenie dla prowadzących działalność gospodarczą ZUS II Oddział w Poznaniu
27-04-2017 Szkolenia Zasady zawieszania i zmniejszania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiągania przychodów ZUS Oddział we Wrocławiu
27-04-2017 Szkolenia Umowy zlecenia - zasady podlegania ubezpieczeniom oraz sposób ustalania podstawy wymiaru składek ZUS Oddział w Zielonej Górze
27-04-2017 Szkolenia Włocławek: Interaktywny Płatnik Plus - funkcjonalności i zmiany w programie ZUS Oddział w Toruniu
od 27-04-2017
do 27-04-2017
Szkolenia Kutno: Zasady nabywania prawa do emerytury z systemu zreformowanego, wymagana dokumentacja i znaczenie kapitału początkowego ZUS I Oddział w Łodzi
od 27-04-2017
do 27-04-2017
Szkolenia Kutno: Funkcjonalność PUE ZUS I Oddział w Łodzi
od 27-04-2017
do 27-04-2017
Szkolenia Zasady ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego ZUS II Oddział w Poznaniu
27-04-2017 Szkolenia Zasady ustalania kapitału początkowego, prawo do emerytury powszechnej ZUS Oddział w Krakowie
27-04-2017 Szkolenia Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Oddział w Radomiu
od 27-04-2017
do 27-04-2017
Szkolenia Olsztyn: Bezpłatne szkolenie nt. Zasad ustalania właściwego ustawodawstwa dla pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą delegowanych do pracy za granicą, pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą zarówno na terenie Polski jak i na terenie UE oraz cudzoziemców zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. ZUS Oddział w Olsztynie
28-04-2017 Szkolenia Ulgi w spłacie zobowiązań wobec ZUS ZUS II Oddział w Łodzi
28-04-2017 Szkolenia Grudziądz: Zasiłek chorobowy - prawo, wysokość i wymagana dokumentacja ZUS Oddział w Toruniu
od 28-04-2017
do 28-04-2017
Szkolenia Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zapaszą na bezpłatne szkolenie "Funkcjonalność PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) - omówienie praktycznych zalet konta z dostępem do danych w ZUS". ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
od 28-04-2017
do 28-04-2017
Szkolenia Szkolenie: Zasady funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych - rejestracja i logowanie. ZUS Oddział w Opolu
28-04-2017 Szkolenia Legnica - "Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązki pracodawcy związane z wypadkami w pracy" - darmowe szkolenie dla wszystkich zainteresowanych ZUS Oddział w Legnicy
28-04-2017 Szkolenia Lubin - 28 kwietnia - nieodpłatne szkolenie na temat świadczeń przedemerytalnych ZUS Oddział w Legnicy
od 08-05-2017
do 08-05-2017
Szkolenia Brzeziny: Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. ZUS I Oddział w Łodzi
08-05-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie: Ustalanie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych. ZUS Oddział w Białymstoku
09-05-2017 Szkolenia Gdynia - zasady delegowania pracowników do pracy w UE i EOG w ramach swobody świadczenia usług ZUS Oddział w Gdańsku
09-05-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek: "Ustawodawstwo właściwe i formularze A1 dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą" ZUS Oddział w Koszalinie
od 09-05-2017
do 10-05-2017
Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla pracowników urzędów miast/gmin nt. Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego możliwych do złożenia z wnioskiem CEIDG-1. ZUS Oddział w Olsztynie
10-05-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące warunków nabycia uprawnień do emerytury ZUS Oddział w Chorzowie
od 10-05-2017
do 10-05-2017
Szkolenia Łódź, Zamenhofa: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, dla których nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek ZUS I Oddział w Łodzi
od 10-05-2017
do 10-05-2017
Szkolenia Zamenhofa: Zasady ustalania okresu zasiłkowego ZUS I Oddział w Łodzi
od 10-05-2017
do 10-05-2017
Szkolenia Zamenhofa: Prewencja rentowa i wypadkowa  - działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzona w ramach prewencji rentowej i wypadkowej ZUS I Oddział w Łodzi
od 10-05-2017
do 10-05-2017
Szkolenia Zamenhofa: Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom ZUS I Oddział w Łodzi
od 10-05-2017
do 10-05-2017
Szkolenia Zgierz: Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe, skutki zaniżeni stopy procentowej składki ZUS I Oddział w Łodzi
11-05-2017 Szkolenia Leżajsk: ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego - rozstrzyganie zbiegów różnych tytułów ubezpieczenia ZUS Oddział w Rzeszowie
od 11-05-2017
do 11-05-2017
Szkolenia Łowicz: Prawo do zasiłku macierzyńskiego po zmianie przepisów jakie weszły w życie po dniu 02.01.2016 r. ZUS I Oddział w Łodzi
12-05-2017 Szkolenia Gdańsk - szkolenie z zakresu rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP ZUS Oddział w Gdańsku
12-05-2017 Szkolenia Maków Mazowiecki: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (stan prawny na 01.01.2016) ZUS Oddział w Płocku
15-05-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek: "Nowe świadczenia emerytalne - zasady przyznawania, zawieszalność, wypełnianie wniosków" ZUS Oddział w Koszalinie
16-05-2017 Szkolenia Składanie i wypełnianie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA ZUS II Oddział w Poznaniu
od 16-05-2017
do 16-05-2017
Szkolenia Brzeziny: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracowników podlegających  obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym ZUS I Oddział w Łodzi
17-05-2017 Szkolenia Inspektorat ZUS w Jarosławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące ubezpieczeń i składek ZUS Oddział w Rzeszowie
17-05-2017 Szkolenia Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w krajach Unii Europejskiej ZUS Oddział w Chorzowie
od 17-05-2017
do 17-05-2017
Szkolenia Łódź, Zamenhofa: Zasady nabywania prawa do emerytury z systemu zreformowanego, wymagana dokumentacja ZUS I Oddział w Łodzi
od 17-05-2017
do 17-05-2017
Szkolenia Łódź, Zamenhofa: Zmiany w przepisach emerytalno-rentowych ZUS I Oddział w Łodzi
od 17-05-2017
do 17-05-2017
Szkolenia Zgierz: Zasady ustalania okresu zasiłkowego - reguły i wyjątki ZUS I Oddział w Łodzi
od 17-05-2017
do 17-05-2017
Szkolenia Zgierz: Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS I Oddział w Łodzi
od 17-05-2017
do 17-05-2017
Szkolenia Zgierz: Funkcjonalność PUE, e-zwolnienia ZUS I Oddział w Łodzi
od 17-05-2017
do 17-05-2017
Szkolenia Łódź, Lipiec Reymontowskich: Funkcjonalność PUE oraz obsługa i korzystanie z aplikacji e-płatnik ZUS I Oddział w Łodzi
18-05-2017 Szkolenia Malbork - ewidencja oraz podział środków zgromadzonych w OFE oraz na subkoncie w ZUS ZUS Oddział w Gdańsku
19-05-2017 Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS III Oddział w Warszawie
19-05-2017 Szkolenia Przemyśl: szkolenie przeznaczone dla płatników składek ZUS Oddział w Rzeszowie
19-05-2017 Szkolenia Kościerzyna - profil zaufany ePUAP, PUE ZUS Oddział w Gdańsku
19-05-2017 Szkolenia Gdańsk-Wrzeszcz - zasady przyznawania świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli" ZUS Oddział w Gdańsku
19-05-2017 Szkolenia Zasady nabywania emerytur pomostowych oraz świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli ZUS II Oddział w Poznaniu
od 19-05-2017
do 19-05-2017
Szkolenia Brzeziny: Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń ZUS I Oddział w Łodzi
22-05-2017 Szkolenia Sporządzanie i korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
od 22-05-2017
do 22-05-2017
Szkolenia Szkolenie na temat: Obsługa programu PŁATNIK ZUS II Oddział w Poznaniu
23-05-2017 Szkolenia Zasady kompletowania wniosków o świadczenia długoterminowe ZUS II Oddział w Poznaniu
23-05-2017 Szkolenia Zbiegi tytułów do ubezpieczeń ZUS Oddział w Wałbrzychu
24-05-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
24-05-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek: "Zasady zwolnień z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, ubezpieczenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem" ZUS Oddział w Pile
24-05-2017 Szkolenia Inspektorat w Cieszynie: sporządzanie i korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
24-05-2017 Szkolenia Szkolenie "Zasiłek chorobowy - warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru - szkolenie dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia więcej niż 20 pracowników" ZUS III Oddział w Warszawie
24-05-2017 Szkolenia Puck - zasady ustalania ustawodawstwa właściwego - delegowanie pracowników, przeniesienie własnej działalności ZUS Oddział w Gdańsku
24-05-2017 Szkolenia Starogard Gdański: zasady ustalania ustawodawstwa właściwego oraz niezbędna dokumentacja przy ubieganiu się o wydanie zaświadczenia A1 ZUS Oddział w Gdańsku
24-05-2017 Szkolenia Sztum: zasady ustalania ustawodawstwa właściwego oraz niezbędna dokumentacja przy ubieganiu się o wydanie zaświadczenia A1 ZUS Oddział w Gdańsku
24-05-2017 Szkolenia Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ZUS Oddział w Chorzowie
25-05-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek oraz ubezpieczonych: "Renty z tytułu niezdolności do pracy - ustalanie prawa i wysokości" ZUS Oddział w Pile
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia TARNÓW - bezpłatne szkolenie pn. ZASADY UBEZPIECZEŃ OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZUS Oddział w Tarnowie
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia Łęczyca: Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przez płatników składek ZUS I Oddział w Łodzi
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia Łęczyca: Funkcjonalność PUE ZUS I Oddział w Łodzi
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia Kutno: Funkcjonalność PUE ZUS I Oddział w Łodzi
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia Kutno: Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzona w ramach prewencji rentowej i wypadkowej ZUS I Oddział w Łodzi
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia Kutno: Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem elektronicznych zaświadczeń lekarskich e-ZLA. ZUS I Oddział w Łodzi
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia Kutno: Funkcjonalność PUE ZUS I Oddział w Łodzi
od 25-05-2017
do 25-05-2017
Szkolenia Kutno: E-płatnik - obsługa oraz korzystanie z aplikacji z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych ZUS jako bezpłatnego narzędzia do rozliczania i wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. ZUS I Oddział w Łodzi
26-05-2017 Szkolenia Wejherowo - szkolenie dotyczące zasad rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej ZUS Oddział w Gdańsku
26-05-2017 Szkolenia Wypadek przy pracy - wybrane zagadnienia ZUS II Oddział w Warszawie
29-05-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek: "Ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz ustalanie okresu zasiłkowego" ZUS Oddział w Pile
29-05-2017 Szkolenia Inspektorat w Żywcu: Sporządzanie i korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
29-05-2017 Szkolenia Kartuzy - wystawianie i obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA ZUS Oddział w Gdańsku
30-05-2017 Szkolenia Kwidzyn: ubezpieczenia społeczne osób przemieszczjących się w ramach UE ZUS Oddział w Gdańsku
31-05-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat dokumentowania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Oddział w Częstochowie
31-05-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat emerytur pomostowych ZUS Oddział w Wałbrzychu
od 01-06-2017
do 02-06-2017
Szkolenia Szkolenie dla biur rachunkowych ZUS II Oddział w Warszawie
od 02-06-2017
do 02-06-2017
Szkolenia BOCHNIA - bezpłatne szkolenie pn. ZASADY UBEZPIECZEŃ OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ZUS Oddział w Tarnowie
05-06-2017 Szkolenia Szkolenie dla przedsiębiorców z Platformy Usług Elektronicznych w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ZUS Oddział w Bydgoszczy
06-06-2017 Szkolenia Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych - ustalanie prawa i wysokości ZUS II Oddział w Poznaniu
06-06-2017 Szkolenia Obowiązki płatników składek wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS II Oddział w Poznaniu
07-06-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek: "Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych oraz obsługa i korzystanie z aplikacji e-Płatnik" ZUS Oddział w Pile
07-06-2017 Szkolenia Kartuzy - zasady ustalania ustawodawstwa właściwego oraz niezbędna dokumentacja przy ubieganiu się o wydanie zaświadczenia-A1 ZUS Oddział w Gdańsku
07-06-2017 Szkolenia Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Chorzowie
08-06-2017 Szkolenia TARNÓW - bezpłatne szkolenie pn. OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZUS Oddział w Tarnowie
08-06-2017 Szkolenia BOCHNIA - bezpłatne szkolenie pn. OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZUS Oddział w Tarnowie
09-06-2017 Szkolenia Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego i podstaw wymiaru składek dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą ZUS Oddział w Biłgoraju
09-06-2017 Szkolenia Wejherowo - szkolenie na temat zasad ustalania ustawodawstwa właściwego oraz niezbędna dokumentacja przy ubieganiu się o wydanie zaświadczenia -A1 ZUS Oddział w Gdańsku
12-06-2017 Szkolenia Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (stan prawny na 01.01.2016) ZUS Oddział w Płocku
14-06-2017 Szkolenia Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście zawiadomień wysyłanych przez ZUS ZUS III Oddział w Warszawie
14-06-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek: rozliczanie składek, dokumenty ubezpieczeniowe ZUS Oddział w Chorzowie
od 14-06-2017
do 14-06-2017
Szkolenia Emerytury pomostowe - praca w warunkach szczególnych ZUS Oddział w Tarnowie
20-06-2017 Szkolenia Szkolenie "Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego" ZUS III Oddział w Warszawie
20-06-2017 Szkolenia Wyszków: zasady wypełniania dokumentów emerytalno-rentowych oraz zmiany w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS od 01.10.2017 r. ZUS Oddział w Płocku
21-06-2017 Szkolenia Bezpłatne szkolenie w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego; delegowanie pracowników, wystawianie A1 ZUS I Oddział w Poznaniu
21-06-2017 Szkolenia Kontrola formalnej zaświadczeń ZUS ZLA oraz kontrola orzekania o niezdolności do pracy ZUS Oddział w Chorzowie
22-06-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek i ubezpieczonych: "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych" ZUS Oddział w Pile
22-06-2017 Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Bielsku-Białej
22-06-2017 Szkolenia Szkolenie "Jakość danych a rozliczenie konta - szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym działalność" ZUS III Oddział w Warszawie
23-06-2017 Szkolenia Kościerzyna: zasady ustalania ustawodawstwa właściwego oraz niezbędna dokumentacja przy ubieganiu się o wydanie zaświadczenia - A1 ZUS Oddział w Gdańsku
23-06-2017 Szkolenia Zasady delegowania pracowników do pracy w UE i EOG w ramach swobody świadczenia usług ZUS Oddział w Gdańsku
23-06-2017 Szkolenia Zbiegi tytułów do ubezpieczeń ZUS Oddział w Płocku
26-06-2017 Szkolenia Inspektorat w Cieszynie: Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Bielsku-Białej
27-06-2017 Szkolenia Malbork - szkolenie dla płatników składek i ubezpieczonych na temat: "Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego -delegowanie pracowników, przeniesienie własnej działalności" ZUS Oddział w Gdańsku
28-06-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
29-06-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek: "Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych po ich przyznaniu" ZUS Oddział w Pile
29-06-2017 Szkolenia Inspektorat w Żywcu: Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Bielsku-Białej
30-06-2017 Szkolenia Szkolenie w zakresie zasad rozliczania wynagrodzenia za czas choroby, rozliczania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w trakcie urlopu wypoczynkowego, przyznawania prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rozliczania wynagrodzeń i składek w przypadku niewykonywania pracy przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz składki ZUS od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZUS II Oddział w Warszawie
28-07-2017 Szkolenia Zasady przetwarzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych oraz omówienie zawiadomień o błędach w dokumentach ubezpieczeniowych wysyłanych przez ZUS do płatników składek ZUS II Oddział w Warszawie
25-08-2017 Szkolenia Szkolenie dla płatników składek uprawnionych do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie kontroli zwolnień lekarskich od pracy ZUS II Oddział w Warszawie
29-09-2017 Szkolenia Zasiłki z ubezpieczenia społecznego ZUS II Oddział w Warszawie
27-10-2017 Szkolenia Szkolenie w zakresie zasad rozliczania wynagrodzenia za czas choroby, rozliczania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w trakcie urlopu wypoczynkowego, przyznawania prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rozliczania wynagrodzeń i składek w przypadku niewykonywania pracy przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz składki ZUS od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZUS II Oddział w Warszawie
24-11-2017 Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych (PUE) - funkcjonalność i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA ZUS II Oddział w Warszawie
od 07-12-2017
do 08-12-2017
Szkolenia Szkolenie dla biur rachunkowych ZUS II Oddział w Warszawie

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej