24 listopada 2014 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kalendarium ZUS
   
 
Wybierz datę Wybierz datę
kasuj kasuj
Data Rodzaj Nazwa wydarzenia Oddział
01-01-2014 Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla Twoich pracowników - zaproś do firmy mobilny punkt zakładania profili na PUE ZUS Oddział w Lublinie
od 14-01-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy by założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS Oddział w Elblągu
od 06-02-2014
do 31-12-2014
Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY! W dogodnym terminie odwiedzimy Twój Zakład Pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) ZUS Oddział w Olsztynie
od 14-04-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy. W uzgodnionym terminie odwiedzimy Twój Zakład pracy i założymy pracownikom konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) oraz potwierdzimy profil zaufany ePUAP ZUS Oddział w Pile
od 01-05-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla Twoich ubezpieczonych - zaproś do firmy mobilny punkt zakładania profili na PUE ZUS Oddział w Kielcach
od 25-06-2014
do 30-11-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorców - pracodawców z obszaru województwa świętokrzyskiego ZUS Oddział w Kielcach
01-07-2014 Szkolenia ZAPROŚ ZUS DO SWOJEJ FIRMY w Tomaszowie Lubelskim! ZUS Oddział w Biłgoraju
od 01-07-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy - Prezentacja Platformy Uług Elektronicznych oraz zakładanie profili PUE dla pracowników w Twojej firmie ZUS Oddział w Biłgoraju
od 28-07-2014
do 31-12-2014
Szkolenia Zaproś ZUS do swojej firmy ZUS Oddział w Nowym Sączu
od 01-09-2014
do 31-03-2015
Szkolenia Platforma Usług Elektronicznych - Zaproś ZUS do siebie - Zakładanie profili PUE w siedzibie Twojej firmy ZUS Oddział w Chorzowie
od 02-09-2014
do 03-02-2015
Szkolenia Bezpłatne spotkania konsultacyjne z ekspertami ZUS, których celem jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz o zasadach nabywania uprawnień do świadczeń w środowisku nauczycieli ZUS Oddział w Chorzowie
od 05-09-2014
do 16-12-2014
Szkolenia Szkolenia dla pracodawców z zakresu BHP ZUS Oddział w Sosnowcu
od 13-09-2014
do 14-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców ZUS I Oddział w Łodzi
od 17-09-2014
do 18-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy) ZUS Oddział we Wrocławiu
od 20-09-2014
do 13-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia okresowe BHP i inne - dla pracodawców i wyznaczonych przez nich osób kierujących pracownikami ZUS Oddział w Elblągu
od 24-09-2014
do 18-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia BHP dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami, osób na samodzielnych stanowiskach, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy. Szkolenia te są obowiązkowymi szkoleniami wynikającym z przepisów Kodeksu pracy ZUS Oddział w Wałbrzychu
od 21-10-2014
do 09-12-2014
Szkolenia Inspektorat ZUS w Koninie zaprasza na szkolenie: Obsługa Programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus -II etap ZUS II Oddział w Poznaniu
od 23-10-2014
do 26-11-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia z zakresu BHP ZUS Oddział w Gdańsku
od 24-10-2014
do 25-11-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenia z zakresu BHP ZUS Oddział w Gdańsku
24-11-2014 Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus - nowa wersja programu Płatnik ZUS Oddział w Bydgoszczy
24-11-2014 Szkolenia Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład - bezpłatne seminarium ZUS I Oddział w Warszawie
24-11-2014 Szkolenia Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
24-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące zasad wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozliczeniowych) oraz zasad przekazywania dokumentów do ZUS ZUS Oddział w Rybniku
od 25-11-2014
do 26-11-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży handlowej (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
od 25-11-2014
do 26-11-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży przetwórstwa (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
25-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące funkcjonalności PUE-Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz zasad obsługi modułu e-Płatnik ZUS Oddział w Rybniku
25-11-2014 Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy ZUS Oddział w Bydgoszczy
25-11-2014 Szkolenia Interaktywny Płatnik Plus - nowa wersja programu Płatnik ZUS Oddział w Bydgoszczy
25-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS Oddział w Chorzowie
od 25-11-2014
do 15-12-2014
Szkolenia Bepłatne szkolenie na temat obsługa programu Płatnik w ramach wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) ZUS Oddział w Gdańsku
25-11-2014 Szkolenia BRZEG: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat zasad wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS Oddział w Opolu
25-11-2014 Szkolenia Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
25-11-2014 Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego oraz podstawy wymiaru składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
25-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dot. zasad zgłaszania niani do ubezpieczeń społecznych ZUS Oddział w Wałbrzychu
25-11-2014 Szkolenia Program Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Słupsku
25-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie wInspektoracie ZUS w Suwałkach skierowane do płatników korzystających z programu Płatnik, biur rachunkowych i przyszłych użytkowników Płatnika ZUS Oddział w Białymstoku
26-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie - "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym" ZUS I Oddział w Warszawie
26-11-2014 Szkolenia Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców w Krakowie ZUS Oddział w Krakowie
26-11-2014 Szkolenia Szkolenie dotyczące wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus. Szkolenie kierowane jest do osób, które korzystają aktualnie z programu Płatnik przekazując dokumenty do ZUS w formie elektronicznej ZUS II Oddział w Poznaniu
26-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie nt.: Rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej a obowiązki wobec ZUS ZUS Oddział w Chrzanowie
od 27-11-2014
do 28-11-2014
Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy ZUS Oddział w Bydgoszczy
27-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące zmian w programie Płatnik ZUS Oddział w Zabrzu
27-11-2014 Szkolenia Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym - bezpłatne szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej ZUS I Oddział w Warszawie
27-11-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady jego przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
28-11-2014 Szkolenia Zagrożenie czynnikami środowiska pracy podczas prac wykończeniowych w budownictwie - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Poznaniu
28-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie z zakresu zmian w programie Płatnik ZUS Oddział w Rybniku
28-11-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące zmian w programie Płatnik ZUS Oddział w Rybniku
28-11-2014 Szkolenia Zasady udzielania ulg w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i inne, do których poboru uprawniony jest ZUS ZUS Oddział w Nowym Sączu
28-11-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy i macierzyński - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających do 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
28-11-2014 Szkolenia Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego związane z rodzicielstwem- zasady ich przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
28-11-2014 Szkolenia Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców w Krakowie ZUS Oddział w Krakowie
28-11-2014 Szkolenia SKIERNIEWICE: Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.
28-11-2014 Szkolenia Program Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Słupsku
od 02-12-2014
do 03-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców z branży "ochrona zdrowia" (w ramach prewencji wypadkowej ZUS) ZUS Oddział w Lublinie
od 02-12-2014
do 03-12-2014
Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy ZUS Oddział w Bydgoszczy
02-12-2014 Szkolenia Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład - bezpłatne seminarium ZUS I Oddział w Warszawie
02-12-2014 Szkolenia Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
02-12-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa ZUS Oddział w Biłgoraju
od 02-12-2014
do 03-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS ZUS Oddział w Rzeszowie
02-12-2014 Szkolenia Program Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus ZUS Oddział w Słupsku
03-12-2014 Szkolenia Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
03-12-2014 Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego oraz podstawy wymiaru składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
03-12-2014 Szkolenia Szkolenie dotyczące wdrażania Interaktywnego Płatnika Plus. Szkolenie kierowane jest do osób, które korzystają aktualnie z programu Płatnik przekazując dokumenty do ZUS w formie elektronicznej ZUS II Oddział w Poznaniu
od 03-12-2014
do 09-12-2014
Szkolenia Bezpłatne szkolenie na temat: Nowe funkcje programu Płatnik 9.01.001 ZUS Oddział w Gdańsku
od 04-12-2014
do 05-12-2014
Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy ZUS Oddział w Bydgoszczy
05-12-2014 Szkolenia Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców w Krakowie ZUS Oddział w Krakowie
od 09-12-2014
do 10-12-2014
Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy ZUS Oddział w Bydgoszczy
09-12-2014 Szkolenia Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład - bezpłatne seminarium ZUS I Oddział w Warszawie
09-12-2014 Szkolenia Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
od 09-12-2014
do 10-12-2014
Szkolenia W ramach prewencji wypadkowej ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie ZUS Oddział w Rzeszowie
09-12-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie w Oddziale ZUS w Gorzowie Wlkp., w zakresie "Należności z tytułu nieopłaconych składek - abolicja dla przedsiębiorców" ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
10-12-2014 Szkolenia Spotkanie z ekspertami ZUS dotyczące Interaktywnego Programu Płatnik ZUS II Oddział w Warszawie
10-12-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie - podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS I Oddział w Warszawie
10-12-2014 Szkolenia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustalanie ustawodawstwa właściwego oraz podstawy wymiaru składek - bezpłatne szkolenie ZUS I Oddział w Warszawie
10-12-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenie dedykowane biurom rachunkowym i płatnikom wypłacajacym świadczenia krótkoterminowe ZUS Oddział w Białymstoku
10-12-2014 Szkolenia SEMINARIUM - "Stres w pracy - zapobieganie" (m.in. definicje i źródła stresu; skutki zdrowotne; przeciwdziałanie; stres w pracy; przyczyny stresu; rola pracodawcy w zapobieganiu stresowi w pracy; kodeks dobrych praktyk) ZUS II Oddział w Warszawie
11-12-2014 Szkolenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szkolenie dedykowane głównie dla podmiotów sektora medycznego ZUS Oddział w Chorzowie
11-12-2014 Szkolenia Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym - bezpłatne szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej ZUS I Oddział w Warszawie
11-12-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy - zasady jego przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
11-12-2014 Szkolenia Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców w Krakowie ZUS Oddział w Krakowie
11-12-2014 Szkolenia Program Płatnik "Interaktywny Płatnik Plus" ZUS Oddział w Słupsku
od 11-12-2014
do 12-12-2014
Szkolenia Inspektorat ZUS w Chełmie zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zmiany w programie PŁATNIK ZUS Oddział w Biłgoraju
12-12-2014 Szkolenia Zasiłek chorobowy i macierzyński - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenia dla płatników zatrudniających do 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
12-12-2014 Szkolenia Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego związane z rodzicielstwem- zasady ich przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru - bezpłatne szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników ZUS I Oddział w Warszawie
12-12-2014 Szkolenia Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców w Krakowie ZUS Oddział w Krakowie
15-12-2014 Szkolenia Zamość: bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców i pracowników biur rachunkowych z zakresu funkcjonalności programu "Płatnik" ZUS Oddział w Biłgoraju
17-12-2014 Szkolenia Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie - "Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" oraz "Platforma Usług Elektronicznych - nowa jakość w e-administracji" ZUS I Oddział w Warszawie

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej