23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Aktualności
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Gabinet Prezesa
11 maja 2013 r.
Myślenie o niepełnosprawności musi się zmienić
- Niepełnosprawności nie można określić jedynie na podstawie przesłanek medycznych. Aspekt środowiskowy i społeczny jest tak samo ważny, ponieważ w istotny sposób wpływa na jakość życia - mówiła prof. Matilde Leonardi podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej klasyfikowania niepełnosprawności, która odbyła się 9 maja w Centrali ZUS.

- Konferencja jest wyrazem tego, że chcemy zmieniać polską rzeczywistość. Zadaniem polityków jest sprawić, aby osoby niepełnosprawne czuły się w Polsce normalnie - nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale też społecznym, funkcjonalnym, adaptacyjnym -  tymi słowami przywitał uczestników konferencji Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Dodał, że konieczne jest, by Polska spełniała wszelkie europejskie standardy i dokonywała zmian systemowych w podejściu do życia osób niepełnosprawnych.

Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk - gospodarz i współorganizator konferencji, wskazał, że Zakład jest instytucją szczególnie zainteresowaną rozwojem nowoczesnego systemu orzekania o inwalidztwie. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) - ujednoliconego, uniwersalnego, międzynarodowego narzędzia do opisywania stopnia niepełnosprawności przyczyni się bowiem do poprawy jakości usług świadczonych przez Zakład, a w konsekwencji do poprawy jakości życia jego klientów.

Tadeusz Sławecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaznaczył, że same regulacje prawne nie wystarczą by zmienić podejście społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. - Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do przełamania barier w ludzkich sercach - mówił.

Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zaznaczył, że konieczne jest przebudowanie systemu klasyfikacji niepełnosprawności i reforma polskiego systemu orzecznictwa w oparciu o ICF.

Głównym celem ICF jest ustanowienie ujednoliconego, standardowego języka i jego struktury, pozwalającego na opis zdrowia i stanów związanych ze zdrowiem. ICF określa składniki zdrowia i niektóre powiązane ze zdrowiem warunki dobrostanu czyli dobrego samopoczucia (takie jak np. wykształcenie i praca). Dlatego dziedziny przedstawione w ICF można podzielić na: dziedziny dotyczące zdrowia i dziedziny związane ze zdrowiem. Dziedziny te są opisane z perspektywy ciała ludzkiego, pojedynczej osoby i społeczeństwa i umieszczone na dwóch listach: (1) "Funkcje i struktury ciała ludzkiego" i (2) "Aktywność i uczestniczenie". Jako klasyfikacja ICF w sposób usystematyzowany grupuje różne dziedziny dotyczące człowieka w powiązaniu z jego stanem zdrowia (np. określa co robi lub może robić człowiek chory na daną chorobę lub cierpiący z powodu zaburzenia zdrowia). Funkcjonowanie jest szerokim terminem obejmującym wszystkie funkcje ciała ludzkiego, aktywności jednostki i uczestniczenie człowieka w różnych sytuacjach życiowych; podobnie niepełnoprawność służy jako szeroki termin obejmujący wszelkie upośledzenia funkcjonowania, limitowanie aktywności i ograniczenia uczestniczenia. ICF wymienia także czynniki środowiskowe, które wchodzą w interakcje z wyżej wymienionymi dziedzinami. Dzięki temu użytkownik klasyfikacji może tworzyć odpowiednie dla danego przypadku profile funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia w różnych dziedzinach. Pod koniec 2012 roku klasyfikacja została przetłumaczona na język polski i obecnie jest wdrażana przez organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnością.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia jest dostępna na stronie:

http://www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICF_Polish_version.pdf

drukuj

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej