23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Aktualności
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Gabinet Prezesa
2 grudnia 2013 r.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 Nr 153, poz. 1227,  z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2013 r. wynoszą odpowiednio:

 1. 30 661,20 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

  -

  2457,20 zł   -   

  od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r.

  -

  2583,30 zł   -

  od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.

  -

  2618,10 zł   -

  od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

  -

  2528,80 zł   -

  od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

  -

  2556,20 zł   -     

  od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2. 56 941,30 zł -  co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

  -

  4563,30 zł -

  od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r.

  -

  4797,40 zł -

  od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.

  -

  4862,10 zł -

  od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

  -

  4696,30 zł -

  od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

  -

  4747,30 zł -

  od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240, 786, 960 i 1036.

drukuj

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej