23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Aktualności
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Gabinet Prezesa
19 marca 2012 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2.0

Dane to strategiczna wartość dla organizacji, zwłaszcza takiej jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego statutowe zadania. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu danych możliwe jest podejmowanie trafniejszych decyzji, zwiększenie efektywności i lepsza znajomość i obsługa klienta.

W dniach 14-15 marca w Warszawie odbyła się II Konferencja "Państwo 2.0", której głównym zadaniem była wymiana doświadczeń przedstawicieli administracji publicznej w zakresie wykorzystania informatyki w sprawnym zarządzaniu państwem.

Obecnie tradycyjne podejście do centralnego zarządzania danymi zmieniło się i obejmuje znacznie więcej zagadnień takich jak systemy transakcyjne, krytyczne analizy i hurtownie danych, a także mobilny dostęp do zasobów informacyjnych. Wszystko po to, aby podnieść jakość i skuteczność świadczonych usług.

Niewątpliwie jedną z instytucji publicznych przetwarzających największe ilości danych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego Zarząd, mając świadomość zachodzących zmian, podjął niezbędne kroki w celu optymalizacji tego procesu. - Całkowita moc obliczeniowa, jaką dysponuje ZUS w ramach posiadanych serwerów  bazodanowych MainFrame, to nawet 22 miliardy operacji na sekundę, jednak to rozwój nowoczesnych narzędzi pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie informacją umożliwi Zakładowi uruchomienie nowych usług na miarę oczekiwań społeczeństwa informacyjnego - mówił Dariusz Śpiewak podczas swojego wystąpienia w panelu "Od informacji do decyzji. Skuteczne sposoby przetwarzania, integracji i wykorzystania danych będących w zasobach administracji publicznej".

Obecne zasoby IT ZUS pozwalają na przetworzenie w skali roku blisko 28,5 mln dokumentów zgłoszeniowych płatników składek, blisko 450 mln dokumentów rozliczeniowych za płatników składek, a także ponad 580 mln dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych i ponad 10,4 mld dokumentów rozliczeniowych za ubezpieczonych. Należy przy tym dodać, że samych tylko dokumentów rozliczeniowych za ubezpieczonych przybyło w ostatnim dziesięcioleciu ok. 9 mld.

Wysokie koszty przechowywania danych, długi czas tworzenia kopii zapasowych, ryzyko procesowe i niewydajne wyszukiwanie informacji to realne problemy, których chce uniknąć ZUS podejmując szereg inicjatyw technologicznych i organizacyjnych.

Za stałym wzrostem danych stoją technologie i pieniądze. Nowe technologie "opanowywania danych" obniżają koszty tworzenia, zbierania, przechowywania i zarządzania informacją, dlatego jednym z tegorocznych projektów IT ZUS jest modernizacja systemu Elektronicznej Wymiany Danych odpowiadającego za przyjmowanie dokumentów płatników składek, czyli powszechnie wykorzystywanego kanału dla programu "Płatnik". Dzięki nowej architekturze nie tylko nastąpi zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa systemu, ale także redukcja jego kosztów.

Wysoka skuteczność przetwarzania i wykorzystania danych osiągnięta dzięki rozwiązaniom takim jak replika bazy danych udostępniająca ograniczony zakres informacji systemom zorientowanym na świadczenie usług podmiotom zewnętrznym, rozwój rozwiązań business intelligence (BI), a także nowe standardy bezpieczeństwa oparte na mechanizmach zapewnienia w zapasowym ośrodku dostępnej w trybie rzeczywistym kopii danych KSI oraz  zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych sprawiają, że ZUS planuje dalsze zwiększanie dostępu do swoich usług w formie elektronicznej. Osiągnięciu tego celu służy optymalizacja procesów biznesowych, zwiększająca efektywność działań i umożliwiająca przeniesienie środka ciężkości z obsługi dokumentów papierowych na medium elektroniczne.

- ZUS stawia na rozwój e-usług, stając się profesjonalnym e-urzędem. Wprowadzamy Platformę Usług Elektronicznych dla naszych klientów i Elektroniczną Platformę Wymiany Danych służącą elektronicznej obsłudze składanych wniosków - zapowiadał podczas konferencji prezes Śpiewak.

W ramach PUE powstaje Nowy Portal Informacyjny, Centrum Informacji Telefonicznej, urzędomaty (zusomaty), System Kierowania Ruchem oraz System Informacji Wewnętrznej. Celem zmian jest usprawnienie procesów obsługi klientów i ograniczenie ilości ich wizyt w placówkach ZUS oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wszystko po to, aby sprostać wymaganiom klientów korzystających z tradycyjnych form kontaktu z ZUS, jak i społeczeństwa informacyjnego dla którego Internet, poczta i bankowość elektroniczna są podstawowym medium komunikacyjnym oszczędzającym czas i pieniądze. Nowoczesna infrastruktura ułatwi również integrację usług Zakładu z innymi platformami administracji publicznej, także zagranicznymi.

- Proces zmian sprawia, że ZUS staje się swego rodzaju korporacyjną hurtownią danych, umożliwiając szybkie i efektywne finansowo, a przede wszystkim bezpieczne, dostarczenie informacji - skonstatował Dariusz Śpiewak.

Aby móc realizować te zadania ZUS chce wprowadzić rozwiązania do zarządzania danymi głównymi  ukierunkowane na zasadniczą przyczynę ich złożoności, tj. procesy ich tworzenia, dostępu do nich, zarządzania nimi i analizowania ich.

Wynikiem tych planów są projekty budowy centralnej hurtowni danych, zbudowania systemu archiwum, a także wdrożenie zaawansowanych rozwiązań analitycznych, których jednym z elementów będzie unikalny w skali naszego kraju system aktuarialny. 

drukuj

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej