23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Organizacja obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS
Zadania realizowane podczas bezpośredniej obsługi klientów
Bezpośrednia obsługa klientów w jednostkach terenowych ZUS odbywa się na wyodrębnionych stanowiskach takich jak:
Wykaz podstawowych zadań realizowanych na wymienionych stanowiskach dostępny jest po kliknięciu na właściwy odsyłacz.
Ogólne zasady organizacji obsługi klientów w jednostkach ZUS
Na stanowiskach bezpośredniej obsługi klientów załatwiane są sprawy niewymagające dodatkowych uzgodnień, pisemnej odpowiedzi, wydania decyzji. W przypadku spraw wymagających głębszej analizy pracownik bezpośredniej obsługi klientów udziela informacji po konsultacji z pracownikiem komórki merytorycznej lub przyjmuje dokumentację (podania, dokumenty, formularze itp.) i przekazuje ją do załatwienia właściwej komórce merytorycznej.
Tryb postępowania
Sprawy wymagające wydania decyzji, udzielenia pisemnej odpowiedzi lub przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego kierowane są do komórek merytorycznych jednostek terenowych. Odpowiedzi w formie pisemnej kierowane są przez komórki merytoryczne bezpośrednio do klientów. W sprawach niejednoznacznych, wymagających dodatkowych wyjaśnień np. interpretacji prawnej, komórki merytoryczne jednostek terenowych ZUS kontaktują się z właściwym oddziałem, a w przypadku dalszych wątpliwości oddział kontaktuje się z Centralą Zakładu.
Komórki merytoryczne Centrali przekazują swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie do oddziału, który opracowuje odpowiedź do klientów lub przekazuje otrzymane stanowisko do jednostek terenowych ZUS. Korespondencja kierowana bezpośrednio przez klientów do Centrali ZUS przekazywana jest do załatwienia według właściwości jednostkom terenowym za pośrednictwem oddziału ZUS. Centrala ZUS rozpatruje pisma stanowiące interwencje na nieprawidłowość załatwienia sprawy przez oddział. Natomiast interwencje dotyczące nieprawidłowości w załatwieniu sprawy przez inspektorat lub biuro terenowe rozpatruje właściwy oddział.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46).
Odpowiedzialność za organizację obsługi klientów
Za organizację i prawidłową obsługę klientów oddziału i podległych jednostek terenowych odpowiedzialny jest dyrektor oddziału.
W oddziałach ZUS Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów odpowiada przed dyrektorem oddziału za koordynację procesów związanych z obsługą klientów zarówno w oddziale ZUS, jak i w podległych jednostek terenowych.
Wizyta w jednostce terenowej ZUS
Jeżeli planujecie wizytę w jednostce terenowej ZUS, zachęcamy do poznania aktualnych danych adresowych.

TJO Aby uzyskać informację o miejscu lokalizacji właściwej jednostki, Punktu Rejestracji proponujemy skorzystać z dostępnej tutaj wyszukiwarki. W okno należy wpisać nazwę miasta lub gminy i nacisnąć przycisk "Szukaj". Zwrotnie zostaną udostępnione dane teleadresowe jednostki ZUS, która obsługuje klientów z podanego miasta lub gminy.

W niektórych jednostkach ZUS, tuż przy wejściu usytuowane są systemy usprawniające zarządzanie "ruchem" klientów. Mają one na celu optymalizację czasu oczekiwania na załatwienie sprawy i pozwalają na uzyskanie informacji wykorzystywanych przy ocenie efektywności pracy pracowników. Jeżeli system zarządzania "ruchem" jest zainstalowany, to należy wcisnąć przycisk przy opisie pożądanego stanowiska. Pozyskany w ten sposób "bilet" pozwala zająć miejsce w kolejce osób oczekujących na załatwienie sprawy na tym samym stanowisku. Niektóre systemy zamieszczają na "bilecie" informację o przewidywanym czasie oczekiwania.

W tym czasie możecie zapoznać się z informacjami umieszczanymi na tablicach świetlnych, prezentacjami telewizyjnymi, informatorami multimedialnymi, a także z poradnikami i informatorami, które można otrzymać na stanowisku "Informacji ogólnej". Są one również dostępne w naszym serwisie w zakładce "Pliki do pobrania".

Jeżeli jest to Wasza pierwsza wizyta w jednostce ZUS, zachęcamy do skorzystania z pomocy oferowanej przez pracownika na stanowisku "Informacji ogólnej". Uzyskacie tam informację, na jakim rodzaju stanowiska będzie załatwiona Wasza sprawa. Listy podstawowych zadań załatwianych na poszczególnych stanowiskach w jednostkach terenowych ZUS dostępne są po kliknięciu na właściwą nazwę z wymienionej na wstępie listy.

Sprawy Sprawy dotyczące zadań realizowanych przez ZUS na podstawie przepisów prawnych Unii Europejskiej w obszarze zabezpieczenia społecznego załatwiane są wyłącznie na stanowiskach oznaczonych flagą Unii Europejskiej.

Szczegółowe opisy sposobów załatwienia poszczególnych spraw przedstawiamy także w naszym serwisie w opcji "Chcesz załatwić sprawę?". Aktualnie prezentujemy opisy spraw dotyczące płatników składek, ubezpieczonych oraz problematyki spraw unijnych. Niektóre z nich już można załatwić drogą elektroniczną, tj.:
  • wysłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS,
  • odebranie potwierdzenia przesłania dokumentów do ZUS i informacji o statusie ich przetworzenia,
  • zgłoszenie problemu dotyczącego programu "Płatnik", przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, uzyskiwania potwierdzeń przesłania dokumentów do ZUS,
  • zamówienie elektronicznego biuletynu dla płatników składek,
  • powiadamianie o zmianach w serwisach internetowych.
Uwagi Jeżeli chcecie przekazać informacje o usługach, które Waszym zdaniem powinny być realizowane drogą elektroniczną, prosimy o przesłanie ich za pośrednictwem formularza, który umożliwia nam identyfikowanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Jest on dostępny w zakładce "Twoje prawa i obowiązki/Prześlij swoje uwagi".

Jesteście naszymi klientami i zależy nam, aby wzajemne kontakty przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku i aby Wasza sprawa została poprawnie i sprawnie załatwiona. Ogólne informacje o prawach i obowiązkach klientów oraz zadaniach ustawowych ZUS znajdziecie w naszym serwisie.

Uwagi Zachęcamy do nadsyłania uwag dotyczących jakości obsługi klientów w jednostkach ZUS, które wykorzystamy do zaplanowania działań korygujących funkcjonowanie tego obszaru działalności Zakładu. Można je przesłać poprzez formularz dostępny w zakładce "Twoje prawa i obowiązki/Prześlij swoje uwagi".
Chcę załatwić sprawę dotyczącą problematyki:

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Centrum wyszukiwania Centrum wyszukiwania Kliknij, aby odnaleźć właściwą jednostkę terenową ZUS lub wyszukać informacje w aktualnościach, opisach spraw, formularzach, bazie wiedzy
Kontakt z jednostką terenową ZUS Kontakt z jednostką terenową ZUS Kliknij, aby uzyskać numery infolinii oraz dane teleadresowe jednostek terenowych ZUS
Zgłoś problem pracownikowi ZUS Zgłoś problem pracownikowi ZUS Kliknij aby zapoznać się z wyjaśnieniami lub zarejestrować problem, uwagę
Organizacja obsługi klientów w jednostkach ZUS Organizacja obsługi klientów w jednostkach ZUS Zapoznaj się z organizacją i zadaniami realizowanymi na stanowiskach obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej