23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Pliki do pobrania
Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader wersja 6.0. Jeżeli dokumenty nie otwierają się należy zainstalować najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

UWAGA!
W przypadku stosowania programu Adobe Acrobat Reader wersja 7.0 należy dodatkowo pobrać ze strony producenta i zainstalować pakiet fontów umożliwiający wykorzystanie prezentowanych na niniejszej stronie formularzy "Do wypełnienia oraz wydruku".
Odsyłacz do pakietu fontów: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html


Jeśli nadal występują problemy z otwieraniem dokumentów to należy zapisać plik na dysku i otworzyć go lokalnie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

UWAGA!
Większość poniżej prezentowanych formularzy jest udostępniona w dwóch wersjach:
  • Do wydruku - formularz można pobrać, wydrukować i po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu przekazać do właściwej jednostki ZUS.
  • Do wypełnienia oraz wydruku - formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wersja 6.0 CE wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Niektóre z formularzy można wypełnić i przekazać elektronicznie przy pomocy serwisu: Platforma Usług Elektronicznych - PUE (wymagane jest posiadanie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego)

Poniżej możesz zapoznać się z opisem plików do pobrania. Po tej stronie znajdziesz informacje na temat pliku, który możesz pobrać.
Formularze ZUS
Kwestionariusz kwalifikacji zawodowych Do wydruku (395 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (408 kB)
11 sierpnia 2015 r.
Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem Do wydruku (478 kB)
16 czerwca 2014 r.
PL-RM 101 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym Do wydruku (132 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (190 kB)
15 kwietnia 2010 r.
PL-USA 1 - Zaświadczenie o ubezpieczeniu Do wydruku (137 kB)
27 czerwca 2014 r.
PL-USA 10 - Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego Do wydruku (556 kB)
4 maja 2016 r.
PL-USA 11 - Wyrażenie zgody (Consent Statement) Do wydruku (78 kB)
7 sierpnia 2009 r.
PL-USA 4 - Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy Do wydruku (192 kB)
26 września 2012 r.
PL-USA 5 - Wniosek o polską rentę rodzinną Do wydruku (203 kB)
26 września 2012 r.
PL-USA 7 - Opinia lekarska/ medical evaluation Do wydruku (144 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (342 kB)
24 lutego 2009 r.
RD-2-03 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Do wydruku (481 kB)
12 października 2015 r.
Rp-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych Do wydruku (495 kB)
14 lutego 2017 r.
Wniosek o uznanie faktu studiów na uczelniach za granicą do celów społecznych i do celów ubezpieczenia zdrowotnego Do wydruku (590 kB)
19 maja 2015 r.
Wniosek o uzupełnienie faktu nauki w szkole średniej za granicą do celów społecznych i do celów ubezpieczenia zdrowotnego Do wydruku (309 kB)
19 maja 2015 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (83 kB)
6 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (101 kB)
6 października 2016 r.
Wniosek zaświadczenie o A1 - działalność w kilku państwach Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (89 kB)
6 października 2016 r.
Wniosek zaświadczenie o A1 - przeniesienie działalności do innego państwa Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (93 kB)
6 października 2016 r.
WZO-PL-1 - Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (u.s. social security) Do wydruku (192 kB)
29 lipca 2014 r.
Załącznik 3 rodzina 500+ Do wydruku (530 kB)
23 marca 2013 r.
Załącznik 4 rodzina 500+ Do wydruku (521 kB)
23 marca 2016 r.
ZAS-34 Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego Do wydruku (474 kB)
2 listopada 2016 r.
ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy Do wydruku (490 kB)
2 listopada 2016 r.
ZAS-58 Skarga/wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Do wydruku (96 kB)
4 lutego 2016 r.
ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego Do wydruku (90 kB)
4 lutego 2016 r.
ZAS-62 Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy Do wydruku (87 kB)
4 lutego 2016 r.
ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego Do wydruku (87 kB)
4 lutego 2016 r.
ZAS-65 Wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Do wydruku (90 kB)
4 lutego 2016 r.
Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu PL-MD 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym Do wydruku (93 kB)
19 grudnia 2014 r.
Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL-KR 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą Do wydruku (162 kB)
8 października 2010 r.
ZUS-EPRZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego Do wydruku (91 kB)
4 lutego 2016 r.
ZUS-ER-DKK-01 - Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny Do wydruku (193 kB)
27 października 2015 r.
ZUS-ER-OCA-01 Wniosek o refundację składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC) / na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych (AC) Do wydruku (109 kB)
4 sierpnia 2016 r.
ZUS-ER-OMR-01 Oświadczenie małżonka (wdowy/wdowca) ubiegającego się o rentę rodzinną Do wydruku (516 kB)
19 stycznia 2015 r.
ZUS-ER-OOU-01 - Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej Do wydruku (487 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS-ER-OPR-01 Oświadczenie pełnoletniego dziecka ubiegającego się o rentę roddzinną Do wydruku (488 kB)
19 stycznia 2015 r.
ZUS-ER-ORR-01 Oświadczenie rodzica osoby zmarłej ubiegającego się o rentę rodzinną Do wydruku (501 kB)
19 stycznia 2015 r.
ZUS-ER-WGM-01 - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej Do wydruku (138 kB)
24 października 2014 r.
ZUS-ER-WGP-01 - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej 24 października 2014 r.
ZUS-ER-WPS-02 Wniosek o ponowne ustalenie świadczenia emerytalno-rentowego Do wydruku (504 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS-ER-WUG-01 - Wskazanie/Zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej/Zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej/Odwołanie poprzedniej dyspozycji Do wydruku (528 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS-ER-WWS-01 Wniosek o wycofanie wniosku złożonego w sprawie polskiego świadczenia emerytalno-rentowego oraz świadczenia zagranicznego Do wydruku (505 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS-ER-WZD-01 Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia/wypłatę świadczenia na rachunek bankowy/ zmianę rachunku bankowego Do wydruku (491 kB)
17 czerwca 2016 r.
ZUS-ER-ZOW-01 " Zawiadomienie o wypadku" Do wydruku (521 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS-EWNUU Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia Do wydruku (94 kB)
4 lutego 2016 r.
ZUS-EWZU Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach (za okresy miesięczne/roczne) Do wydruku (100 kB)
4 lutego 2016 r.
ZUS-EWZUU Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach za okres po ustaniu ubezpieczenia Do wydruku (94 kB)
4 lutego 2016 r.
ZUS-RD-FAB-01 - Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności FAL (dot. bezpodstawnie pobranych świadczeń) Do wydruku (96 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-FAW-01 - Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności FAL (dot. wypłaconych świadczeń) Do wydruku (87 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-FPD-01 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Do wydruku (79 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-FPI-02 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Do wydruku (388 kB)
22 marca 2016 r.
ZUS-RD-FPW-01 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) Do wydruku (128 kB)
13 października 2015 r.
ZUS-RD-OFN-01 - Oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (dotyczy należności Funduszu Alimentacyjnego i Nienależnie Pobranego Świadczenia) Do wydruku (537 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-OOF-01 - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości Do wydruku (175 kB)
12 października 2015 r.
ZUS-RD-OOP-01 - Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej Do wydruku (144 kB)
12 października 2015 r.
ZUS-RD-OPK-01 - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość Do wydruku (174 kB)
12 października 2015 r.
ZUS-RD-OPN-01 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia Do wydruku (461 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-OPR-01 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację Do wydruku (487 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-OPS-01 - Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej Do wypełnienia oraz wydruku (132 kB) 24 maja 2016 r.
ZUS-RD-OPW-01 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie Do wydruku (484 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-OSR-01 - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Do wydruku (535 kB)
12 października 2015 r.
ZUS-RD-WDZ-01 - Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Do wydruku (473 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-WKE-01 - Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Do wydruku (471 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-WPE-01 - Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego Do wydruku (470 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-WRK-01 - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Do wydruku (472 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-WSM-01 - Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego Do wydruku (463 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RD-WUE-01 - Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych Do wydruku (464 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-chorwacka Do wydruku (279 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-rumuńska Do wydruku (303 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-WDK-01 Wniosek kombatanta/osoby represjonowanej o wypłatę za granicę do miejsca zamieszkania: dodatku kombatanckiego/świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego/świadczenia przyznanego w drodze wyjątku Do wydruku (183 kB)
20 października 2014 r.
ZUS-RZ-WZD-01 Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o: zmianę danych adresowych; zmianę nazwiska/imienia; wypłatę polskiego świadczenia; zmianę rachunku bankowego Do wydruku (559 kB)
4 listopada 2014 r.
ZUS-US-OFE-02 - Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Do wydruku (822 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (822 kB)
1 kwietnia 2016 r.
ZUS-US-PWS-01 - Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa w art. 9 ust. 2c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Do wydruku (470 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (1005 kB)
31 grudnia 2015 r.
ZUS-US-UII-01 Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy Do wydruku (490 kB)
18 stycznia 2016 r.
ZUS-US-UIU-01 Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy Do wydruku (458 kB)
18 stycznia 2016 r.
ZUS-US-WSM-01 - Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej Do wydruku (108 kB)
16 czerwca 2014 r.
ZUS-US-WSS-01 - Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/spadkobiercy Do wydruku (106 kB)
16 czerwca 2014 r.
ZUS-US-WSW-01 - Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka Do wydruku (106 kB)
16 czerwca 2014 r.
ZUS-US-WSZ-01 - Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego Do wydruku (150 kB)
16 czerwca 2014 r.
ZUS Rp-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spóldzielcy Do wydruku (402 kB)
15 lutego 2017 r.
ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS Do wydruku (476 kB)
17 czerwca 2016 r.
ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci Do wydruku (475 kB)
17 czerwca 2016 r.
ER-17 Wniosek o obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej Do wydruku (467 kB)
27 sierpnia 2013 r.
ER-18 Wniosek o obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia Do wydruku (466 kB)
27 sierpnia 2013 r.
Oświadczenie o płatności - Zahlungserklärung Do wydruku (303 kB)
11 maja 2015 r.
Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis / pomocy publicznej de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie Do wydruku (49 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (50 kB)
1 kwietnia 2010 r.
Zaświadczenie o życiu i obywatelstwie - Lebensbescheinigung Do wydruku (335 kB)
11 maja 2015 r.
ZRGB-100-PL Wniosek o emeryturę dla byłych pracowników getta zamieszkałych w Polsce Do wydruku (306 kB)
11 maja 2015 r.
ZRGB-500-PL Wniosek o rentę wdowią dla członków rodziny mających miejsce zamieszkania w Polsce po zmarłym, byłym zatrudnionym w getcie Do wydruku (168 kB)
11 maja 2015 r.
ZUS-EUN-02 - Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek Do wydruku (471 kB)
14 października 2015 r.
Wniosek rodzina 500+ - większa Do wydruku (2159 kB)
23 marca 2016 r.
Wniosek rodzina 500+ - mniejsza Do wydruku (1135 kB)
23 marca 2016 r.
Załącznik 2 rodzina 500+ Do wydruku (537 kB)
23 marca 2016 r.
ZUS-EUR-02 - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek Do wydruku (474 kB)
14 października 2015 r.
ZUS-EOP-02 - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek Do wydruku (470 kB)
14 października 2015 r.
Wniosek o umorzenie Do wydruku (118 kB)
19 stycznia 2011 r.
Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki Do wydruku (79 kB)
26 września 2012 r.
PL-CAN01 - Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa Do wydruku (208 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (227 kB)
27 października 2009 r.
PL-UA 11 - Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego Do wydruku (217 kB)
29 lipca 2014 r.
PL-UA 13 - wniosek - formularz o wznowienie wypłaty wcześniej przyznanej emerytury/renty Do wydruku (186 kB)
29 lipca 2014 r.
PL-UA 4 Szczegółowy raport lekarski Do wydruku (633 kB)
8 sierpnia 2014 r.
PL-UA 7 - wniosek o przyznanie ukraińskiej emerytury/renty Do wydruku (332 kB)
29 lipca 2014 r.
UA-PL 10 - Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego Do wydruku (329 kB)
29 lipca 2014 r.
UA-PL 4 Szczegółowy raport lekarski Do wydruku (600 kB)
8 sierpnia 2014 r.
UA-PL 8 - Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy Do wydruku (387 kB)
29 lipca 2014 r.
UA-PL 9 - wniosek o polską rentę rodzinną Do wydruku (410 kB)
29 lipca 2014 r.
Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL-UA 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą Do wydruku (140 kB)
16 grudnia 2013 r.
Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL AU 1 - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią Do wydruku (107 kB)
27 września 2010 r.
Wniosek o interpretację Do wydruku (120 kB)
15 listopada 2013 r.
Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci) Do wydruku (100 kB)
8 stycznia 2008 r.
N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie Do wydruku (73 kB)
29 września 2014 r.
N-36 Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne) Do wydruku (44 kB)
24 grudnia 2014 r.
N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego Do wydruku (107 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (116 kB)
24 stycznia 2008 r.
N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego Do wydruku (35 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (282 kB)
26 września 2012 r.
Wniosek o rentę socjalną Do wydruku (106 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (169 kB)
6 grudnia 2005 r.
ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego Do wydruku (560 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS ER-WEC-02 Wniosek o emeryturę częściową Do wydruku (609 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego Do wydruku (463 kB)
3 czerwca 2015 r.
ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Do wydruku (114 kB)
4 lutego 2016 r.
ZUS Rp-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Do wydruku (239 kB)
7 marca 2017 r.
ZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę Do wydruku (608 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową Do wydruku (612 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy Do wydruku (490 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną Do wydruku (278 kB)
7 marca 2017 r.
ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Do wydruku (141 kB)
22 lipca 2015 r.
ZUS Rp-2b - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Do wydruku (512 kB)
22 lipca 2015 r.
ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń Do wydruku (34 kB)
25 marca 2014 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-angielska Do wydruku (235 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-francuska Do wydruku (236 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-niemiecka Do wydruku (242 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-hiszpańska Do wydruku (244 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-portugalska Do wydruku (236 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-węgierska Do wydruku (294 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-włoska Do wydruku (227 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-grecka Do wydruku (278 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-bułgarska Do wydruku (298 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-litewska Do wydruku (298 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-rosyjska Do wydruku (287 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-ukraińska Do wydruku (301 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-serbska Do wydruku (293 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-czeska Do wydruku (268 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-słowacka Do wydruku (290 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-szwedzka Do wydruku (237 kB)
22 czerwca 2015 r.
ZUS Rp-6 - Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych Do wydruku (500 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Do wydruku (42 kB)
7 marca 2017 r.
ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej Do wydruku (400 kB)
27 kwietnia 2016 r.
ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów Do wydruku (405 kB)
27 listopada 2013 r.
ER-9 Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej Do wydruku (472 kB)
27 sierpnia 2013 r.
ZUS Rp-12 - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Do wydruku (608 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny Do wydruku (487 kB)
17 czerwca 2016 r.
ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej Do wydruku (403 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (433 kB)
31 grudnia 2012 r.
ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych Do wydruku (507 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Do wydruku (606 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej Do wydruku (530 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Do wydruku (501 kB)
14 lutego 2017 r.
ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek Do wydruku (189 kB)
2 listopada 2016 r.
ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek Do wydruku (543 kB)
2 listopada 2016 r.
ZUS Z-3b - Zaświadczenie płatnika składek Do wydruku (487 kB)
11 lutego 2016 r.
ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Do wydruku (486 kB)
2 listopada 2016 r.
ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Do wydruku (508 kB)
2 listopada 2016 r.
ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego Do wydruku (492 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (695 kB)
2 listopada 2016 r.
ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej Do wypełnienia i przekazania w PUE 1 sierpnia 2007 r.
ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika Do wydruku (32 kB)
26 września 2012 r.
ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego Do wydruku (42 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (118 kB)
21 września 2005 r.
ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Do wydruku (102 kB)
26 stycznia 2016 r.
Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej Do wydruku (374 kB)
31 października 2013 r.
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Do wydruku (460 kB)
31 października 2013 r.
Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja Do wydruku (118 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (340 kB)
26 marca 2013 r.
Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej Do wydruku (371 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (405 kB)
15 stycznia 2013 r.
Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis Do wydruku (327 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (334 kB)
15 stycznia 2013 r.
ZUS-RZ-DKK-01 Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny (wersja polsko-angielska) Do wydruku (628 kB)
8 września 2015 r.
Formularze unijne
A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Do wydruku (430 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (477 kB)
26 lutego 2015 r.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania Do wydruku (100 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (107 kB)
27 lipca 2010 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (93 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (89 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (101 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (83 kB)
7 października 2016 r.
E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego Do wydruku (74 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (184 kB)
28 kwietnia 2006 r.
E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (148 kB)
25 lutego 2010 r.
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej Do wydruku (430 kB)
4 listopada 2014 r.
Formularze ubezpieczeniowe
ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa Do wydruku (948 kB)
16 marca 2016 r.
ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe Do wydruku (36 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (44 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Do wydruku (586 kB)
31 października 2013 r.
ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Do wydruku (92 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (201 kB)
31 grudnia 2009 r.
ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Do wydruku (481 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej Do wydruku (491 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (525 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Do wydruku (290 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (311 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Do wydruku (501 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej Do wydruku (338 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (361 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Do wydruku (25 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (61 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Do wydruku (43 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Do wydruku (307 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (340 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZSWA - Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Do wydruku (157 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Do wydruku (432 kB)
20 maja 2014 r.
ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek Do wydruku (22 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (40 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Do wydruku (192 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych Do wydruku (400 kB)
31 października 2013 r.

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej