23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Pliki do pobrania
Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader wersja 6.0. Jeżeli dokumenty nie otwierają się należy zainstalować najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Jeśli nadal występują problemy z otwieraniem dokumentów to należy zapisać plik na dysku i otworzyć go lokalnie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Poniżej możesz zapoznać się z opisem plików do pobrania. Po tej stronie znajdziesz informacje na temat pliku, który możesz pobrać.
Poradniki
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny Swiadczenia_z_ubezp.pdf (1025 kB)
23 września 2016 r.
Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii Co warto wiedzieć.pdf (646 kB)
24 sierpnia 2015 r.
W którym kraju możesz być ubezpieczony. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii W którym kraju możesz być ubezpieczony.pdf (225 kB)
17 listopada 2011 r.
Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych PORADNIK_FP_FGSP_FEP_1_1_2017.pdf (362 kB)
2 stycznia 2017 r.
Zabezpieczenie społeczne w Polsce Zabezpieczenia społeczne w Polsce _2016.pdf (1014 kB)
2 lutego 2017 r.
Praktyczny poradnik: Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii (przewodnik dotyczący delegowania pracowników) Praktyczny_Poradnik_grudzien_2013.pdf (4144 kB)
27 maja 2014 r.
Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym porad11.pdf (162 kB)
22 grudnia 2016 r.
Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator dla lekarzy_lipiec 2013r.pdf (600 kB)
23 lipca 2013 r.
Informator dla osób z niepełnosprawnością 680_16 Informator dla osób niepełnosprawnych.pdf (1031 kB)
6 grudnia 2016 r.
Informator. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Swiadczenia pieniezne choroba macierzynstwo.pdf (885 kB)
16 sierpnia 2012 r.
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą porad8.pdf (384 kB)
27 listopada 2014 r.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc_01_2017.pdf (431 kB)
2 stycznia 2017 r.
Składniki przychodu pracowników podlegające wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego skladniki.pdf (500 kB)
3 marca 2003 r.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych Poradnik_umowy_cywiloprawne_01.01.2017.pdf (546 kB)
24 lutego 2017 r.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce porad21.pdf (370 kB)
29 listopada 2016 r.
Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe poradnik_wypadkowe.pdf (563 kB)
16 września 2015 r.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 1.01.2016.pdf (1234 kB)
6 października 2016 r.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński Poradnik_macierzynski_wychowawczy.pdf (563 kB)
2 stycznia 2017 r.
Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Poradnik_ZUS_IWA.pdf (452 kB)
16 września 2015 r.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych 2017r.pdf (777 kB)
30 stycznia 2017 r.
Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych porad19.pdf (403 kB)
1 lipca 2007 r.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywana przez płatników składek 05_Kontrola.pdf (366 kB)
24 sierpnia 2015 r.
Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością SavoirVivre.pdf (2349 kB)
20 czerwca 2016 r.
Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników Broszura_Poradnik_dla_zatrudniajacych.pdf (1349 kB)
22 września 2015 r.
Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników Broszura_Poradnik_dla_niezatrudniajacych.pdf (1697 kB)
22 września 2015 r.
ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZAA.pdf (2845 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZBA.pdf (2527 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZWPA.pdf (2569 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZIPA.pdf (1773 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZFA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZFA.pdf (7902 kB)
17 czerwca 2016 r.
ZUS ZPA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZPA.pdf (9167 kB)
17 czerwca 2016 r.
ZUS ZSWA - zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZSWA.pdf (6765 kB)
22 września 2015 r.
ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZWUA.pdf (2765 kB)
22 września 2015 r.
ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZIUA.pdf (2130 kB)
18 lipca 2015 r.
ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZZA.pdf (2210 kB)
18 lipca 2015 r.
ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA.pdf (1877 kB)
18 lipca 2015 r.
ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZUA.pdf (2400 kB)
18 lipca 2015 r.
Informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować IMIR.pdf (6749 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować ZUS_DRA_deklaracja.pdf (11322 kB)
18 marca 2016 r.
ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_RSA.pdf (2252 kB)
5 grudnia 2016 r.
ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wypełnić i skorygować ZUS RZA.pdf (4989 kB)
2 sierpnia 2016 r.
ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować ZUS_RCA.pdf (4146 kB)
5 grudnia 2016 r.
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Ogólne_zasady_wypełniania_dokumentów.pdf (10485 kB)
18 marca 2016 r.
Opłacasz należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS? Zasady wypełniania dokumentu płatniczego. Przeczytaj! Oplacasz_naleznosc_z tytulu_skladek_pobieranych_przez_ZUS.pdf (1229 kB)
30 czerwca 2015 r.
Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla rozpoczynających działalność.pdf (535 kB)
23 czerwca 2016 r.
Ulotki
Krok po kroku - Jak wypełnić dokument płatniczy w celu opłacenia należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS KrokPoKrokuJakWypelnicDokumentPlatniczy.pdf (976 kB)
10 lipca 2015 r.
Krok po kroku - Układ ratalny - dla przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia Krok_po_kroku_Uklad_ratalny_N.pdf (261 kB)
23 września 2015 r.
Krok po kroku. Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz_ firme_w_KRS.pdf (322 kB)
6 kwietnia 2016 r.
Ważne informacje o programie Płatnik Wazne_informacje_o_programie_Platnik.pdf (671 kB)
4 września 2014 r.
Krok po kroku - Układ ratalny - dla przedsiębiorców opłacających składki za zatrudnionych pracowników Krok_po_kroku_Uklad_ratalny_Z.pdf (258 kB)
23 września 2015 r.
Krok po kroku - Umorzenia należności z tytułu składek - dla przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia Krok_po_kroku_Umorzenia_naleznosci_N.pdf (310 kB)
23 września 2015 r.
Krok po kroku - Umorzenia należności z tytułu składek - dla przedsiębiorców opłacających składki za zatrudnionych pracowników Krok_po_kroku_Umorzenia_należności_Z.pdf (264 kB)
23 września 2015 r.
ABC płatnika składek - Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących ABC_platnika_skladek062016.pdf (560 kB)
22 czerwca 2016 r.
ABC płatnika składek - Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia ABC_ubezp_ jednoosobowo_2016.pdf (634 kB)
17 czerwca 2016 r.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 2016 roku - dla lekarzy Elektroniczne zwolnienia lekarskie_dla lekarzy.pdf (299 kB)
15 października 2015 r.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 2016 roku - dla pacjentów Elektroniczne zwolnienia lekarskie_dla pacjentów.pdf (284 kB)
15 października 2015 r.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 2016 roku - dla pracodawców - płatników składek Elektroniczne zwolnienia lekarskie_dla płatników.pdf (322 kB)
15 października 2015 r.
Program dofinansowania przedsiębiorstw. ZUS dla firm do 500 000 zł. Przeczytaj koniecznie! 681_15_Program_dofinansowania.pdf (368 kB)
5 maja 2016 r.
Abolicja dla płatników składek informacja dla osób, które na dzień 1 września 2012 r. Prowadziły działalność pozarolniczą 3362_12_Abolicja_Działalność_pozarolnicza.pdf (80 kB)
15 stycznia 2013 r.
Survivor's pension from ZUS in the light of the European Union Law (May 2014) Survivor's pension from ZUS in the light of the European Union Law (May 2014).pdf (185 kB)
29 stycznia 2015 r.
Abolicja dla płatników składek informacja dla osób, które na dzień 1 września 2012 r. Nie prowadziły działalności pozarolniczej 3361_12_Abolicja_Bez_działalności_pozarolniczej.pdf (468 kB)
15 stycznia 2013 r.
Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS wg stanu na 31 grudnia 2010 r. - jak postępować po jej otrzymaniu? - wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej e-info_stan_konta.pdf (389 kB)
8 marca 2012 r.
Podpis elektroniczny w administracji publicznej - wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 3497_12 Podpis elektroniczny w kontaktach z ZUS.pdf (287 kB)
8 kwietnia 2013 r.
ePłatnik - wygodnie, łatwo, bezbłędnie - usługi internetowe dla przedsiębiorcy (listopad 2016) 9 listopada 2016 r.
Platforma Usług Elektronicznych - wygodnie, sprawnie, bezpiecznie - dla każdego klienta (maj 2016) PUE_wygodnie_sprawnie_bezpiecznie.pdf (196 kB)
2 czerwca 2016 r.
Od maja 2017 roku podczas składania wniosku CEIDG-1 zgłosisz się do ubezpieczeń w ZUS (luty 2017) 1 marca 2016 r.
Wypłata świadczeń z ZUS dla polskich kombatantów mieszkających za granicą (maj 2016) Wypłata_świadczeń_z_ZUS_2016.pdf (296 kB)
7 lipca 2016 r.
ABC Ubezpieczonego. Zmiany w OFE (marzec 2014) ABC_Ubezpieczonego_zmiany_w_OFE_11_03_2014.pdf (431 kB)
2 kwietnia 2014 r.
Kapitał początkowy (czerwiec 2013) Kapitał_początkowy.pdf (113 kB)
20 grudnia 2013 r.
Kwoty najniższych świadczeń, dodatków i inne kwoty obowiązujące od 1 marca 2015 r. (marzec 2015) 592_15_Ulotka_Kwoty_najnizszych_sw.pdf (37 kB)
10 kwietnia 2015 r.
Zasady ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego (kwiecień 2009) Zasady_ustalania_podstawy_wymiaru.pdf (90 kB)
14 maja 2009 r.
Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalana na dotychczasowych zasadach (luty 2015) 585_15_Emerytura_z_FUS.pdf (103 kB)
10 kwietnia 2015 r.
Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sierpień 2013) 2314_13_Nowa_emerytura_z_FUS.pdf (101 kB)
3 marca 2014 r.
Emerytura częściowa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (marzec 2014) 874_14_Emerytura_częściowa_z_FUS_ulotka.pdf (65 kB)
24 kwietnia 2014 r.
Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie ZUS (czerwiec 2015) Okresowa_emerytura_kapitalowa_ulotka.pdf (209 kB)
30 czerwca 2015 r.
Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn uprawniający do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (styczeń 2014) 70_14_Wiek_emerytalny_kobiet_i_mężczyzn_ulotka.pdf (42 kB)
10 czerwca 2014 r.
Emerytury pomostowe (kwiecień 2016) 23 lutego 2017 r.
Podstawa wymiaru oraz wysokość emerytury ustalanej na dotychczasowych zasadach (kwiecień 2013) Podstawa_wymiaru_oraz_wysokość_emerytury.pdf (95 kB)
17 czerwca 2013 r.
Renta z tytułu niezdolności do pracy (czerwiec 2016) Renta_z_tytulu_niezdol_do_pracy_ulotka_2016296kB.pdf (293 kB)
28 czerwca 2016 r.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle prawa Unii Europejskiej (maj 2016) Renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy.pdf (146 kB)
23 maja 2016 r.
Disability pension in the light of European Union Law (April 2014) Renta_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy_2014_EN.pdf (139 kB)
10 października 2014 r.
Informacja dotycząca odwołań od orzeczeń lekarzy (czerwiec 2009) informacja_dotyczaca_odwolan.pdf (35 kB)
24 czerwca 2009 r.
Emerytura z ZUS w świetle prawa Unii Europejskiej (maj 2016) Emerytura_z_ZUS_UE.pdf (151 kB)
22 czerwca 2016 r.
Old-age pension from the Social Insurance Institution (ZUS) in the light of European Union Law (June 2014) Emerytura_z ZUS_ w_ ang.pdf (163 kB)
11 lipca 2014 r.
Zasiłek macierzyński. Zasiłek opiekuńczy (lipiec 2013) Zasiłek_Macierzynski_Zasiłek_opiekuńczy_zam_1819_13.pdf (473 kB)
14 lutego 2014 r.
Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy (wrzesień 2015) Świadczenia_w_razie_choroby_int.pdf (1789 kB)
10 listopada 2015 r.
eWUŚ - dla płatników składek (grudzień 2012) 3247_12 Ulotka eWUŚ dla płatników składek.pdf (158 kB)
15 kwietnia 2013 r.
eWUŚ - dla ubezpieczonych (grudzień 2012) 3248_12 Ulotka eWUŚ dla ubezpieczonych.pdf (149 kB)
15 kwietnia 2013 r.
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą (sierpień 2014) Emerytury_i_renty_z_ZUS_PL_UK_ulotka.pdf (147 kB)
10 października 2014 r.
Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS (sierpień 2014) - wersja ukraińska Umowa_miedzy_Polska_a_Ukraina_wersja_UK.pdf (195 kB)
10 października 2014 r.
Survivor's pension from ZUS subject to community coordination (June 2009) Survivors pension from ZUS subject to community coordination(June 2009).pdf (158 kB)
1 października 2009 r.
Old-age pension from ZUS subject to UE coordination (October 2010) Old-age pension from ZUS subject to EU coordination.pdf (131 kB)
2 lutego 2011 r.
Renta rodzinna z ZUS w świetle prawa Unii Europejskiej (maj 2016) Renta_rodzinna_z_ZUS_UE.pdf (188 kB)
22 czerwca 2016 r.
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa podlegające koordynacji unijnej (lipiec 2013) Świadczenia_pieniężne_ulotka.pdf (105 kB)
17 stycznia 2014 r.
Cash benefits in respect of sickness and maternity subject to EU coordination (July 2013) 366_14_Swiadczenia_pieniezne_w_ang.pdf (100 kB)
5 marca 2014 r.
Pensions from ZUS established on the basis of the agreement on social security between Poland and the United States of America (June 2014) emerytury_i_renty_z_ZUS_eng_1.pdf (139 kB)
6 października 2014 r.
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (czerwiec 2014) Emerytury_i_renty_z_ZUS-USA.pdf (136 kB)
6 października 2014 r.
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (June 2014) Emerytury_i_renty_ZUS_z_Kanada.pdf (148 kB)
6 października 2014 r.
Pensions from ZUS established under the agreement on social security between Poland and Canada (June 2014) Emerytur_i_renty_ustalane_na_podstawie_(wer.angielska).pdf (146 kB)
6 października 2014 r.
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Australią (luty 2014 ) 109_14_Emerytury_i_renty_z_ZUS_w_polska.pdf (176 kB)
17 marca 2014 r.
Pensions from ZUS established under the agreement on social security between Poland and Australia (Febuary 2014) 367_14_Emerytury_i_renty_z_ZUS_w_angielska.pdf (175 kB)
17 marca 2014 r.
Emerytury i renty z ZUS w świetle umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Koreą Południową między Polską a Koreą Południową Emerytury_i_renty_z_ZUS-Korea.pdf (166 kB)
3 marca 2010 r.
Pensions from ZUS under the social security agreement between Poland and South Korea (March 2010) Pensions from ZUS under the social security.pdf (158 kB)
8 czerwca 2010 r.
Wypłata emerytur i rent osobom mieszkającym za granicą na podstawie rozporządzeń UE i umów międzynarodowych (listopad 2014) Wyplata_emerytur_i_rent_osobom_mieszkajacym_za_granica.pdf (96 kB)
29 stycznia 2015 r.
Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą (lipiec 2015) GdzieZlozyc.pdf (1168 kB)
11 lutego 2016 r.
Rozszerzona ulotka dla płatników składek (przy wysyłce zawiadomień z aplikacji ZO) (styczeń 2014 ) 99_14_Ulotka_dla_platnikow_skladek.pdf (70 kB)
17 marca 2014 r.
Zakres danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych - informacja dla płatników składek (styczeń 2012) Zakres_danych_identyfikacyjnych.pdf (436 kB)
16 maja 2012 r.
Jesteś płatnikiem składek? Przeczytaj koniecznie! Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych (marzec 2015) Jestes_platnikiem_skladek.pdf (323 kB)
10 czerwca 2016 r.
Formularze unijne
A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Do wydruku (430 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (477 kB)
26 lutego 2015 r.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania Do wydruku (100 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (107 kB)
27 lipca 2010 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (93 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (89 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (101 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (83 kB)
7 października 2016 r.
E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego Do wydruku (74 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (184 kB)
28 kwietnia 2006 r.
E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (148 kB)
25 lutego 2010 r.
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej Do wydruku (430 kB)
4 listopada 2014 r.

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej