23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Słownik pojęć
Dostępne są hasła zaczynające się na literę: A B C D E F H I K L Ł M N O P R S T U W Z
Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
Hasło
Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Wyjaśnienie
Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzacych działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz osób z nimi współpracujących - wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Centrum wyszukiwania Centrum wyszukiwania Kliknij, aby odnaleźć właściwą jednostkę terenową ZUS lub wyszukać informacje w aktualnościach, opisach spraw, formularzach, bazie wiedzy
Kontakt z jednostką terenową ZUS Kontakt z jednostką terenową ZUS Kliknij, aby uzyskać numery infolinii oraz dane teleadresowe jednostek terenowych ZUS
Zgłoś problem pracownikowi ZUS Zgłoś problem pracownikowi ZUS Kliknij aby zapoznać się z wyjaśnieniami lub zarejestrować problem, uwagę
Organizacja obsługi klientów w jednostkach ZUS Organizacja obsługi klientów w jednostkach ZUS Zapoznaj się z organizacją i zadaniami realizowanymi na stanowiskach obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej