19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Naliczanie i opłacanie odsetek od nieopłaconych w terminie składek
Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 27 grudnia 2016 r.
Opis sprawy
Wraz z opłaconą po terminie kwotą składki należnej w całości lub części, płatnik powinien uregulować także odsetki za zwłokę.
Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, naliczone na zasadach i w wysokości określonej w ustawie Ordynacja podatkowa. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.
Odsetki za zwłokę finansowane są w całości z własnych środków przez płatnika składek.
Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień wylicza się przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100. Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.


Od 1 lipca 2016 r. obowiązują również dwie stawki obniżonych odsetek za zwłokę:

- stawka odsetek obniżonych wynosi 50% stawki podstawowej dla należności z tytułu składek za okres rozliczeniowy od 12/2015 (począwszy), gdy:
1) skuteczna (czyli zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) korekta deklaracji jest złożona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu ustawowego terminu do złożenia deklaracji za okres, za który jest składana korekta,
2) opłacenie należności wynikających ze złożenia skutecznie prawnej deklaracji nastąpiło w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej korekty deklaracji.

- stawka odsetek obniżonych wynosi 75% stawki podstawowej dla należności z tytułu składek za okresy rozliczeniowe do 11/2015 (włącznie), gdy:
1) została złożona skuteczna korekta deklaracji rozliczeniowej,
2) opłacenie należności wynikających ze złożenia skutecznie prawnej deklaracji nastąpiło w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej korekty deklaracji bez konieczności składania uzasadnienia.

Ważne
Zastosowanie obniżonej stawki odsetek jest możliwe jedynie w przypadku, gdy korekty dokumentów rozliczeniowych zostaną złożone przez płatnika składek z własnej inicjatywy oraz będą opłacone w całości należne składki z odsetkami, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki. Terminy rozliczania i opłacania składek. Numery kont bankowych.

Aktualna wysokość stawek odsetek.
Podstawa prawna
Art. 23 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 963, z późn. zm.).

Art. 56a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r.  poz. 613, z późn. zm.).
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): 22 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym).

Poprzez Internet:

na stonach www.zus.pl oraz pue.zus.pl

W jednostce ZUS:

w każdej jednostce ZUS w sali obsługi klientów.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej