23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Wyrejestrowanie ubezpieczonego z właściwych ubezpieczeń
Grupa tematyczna: Zgłaszanie płatników składek oraz zgłaszanie poszczególnych osób do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 20 kwietnia 2010 r.
Opis sprawy
Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń.

Obowiązkiem płatnika składek jest przekazanie do ZUS wyrejestrowania z ubezpieczeń.
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszeniowy.

ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Wyrejestrowanie ubezpieczonego składa się w ZUS:

 • elektronicznie - z wykorzystaniem aktualnej wersji programu "Płatnik" za pomocą przekazu elektronicznego - obowiązkowe dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,

 • w formie papierowej:

  - na formularzach dostępnych w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
  - na wydrukach z aktualnej wersji programu "Płatnik" za pośrednictwem poczty, osobiście lub przedstawiciela w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej według siedziby płatnika składek - dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.
 • Terminy
  W terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu - dotyczy osób, w stosunku do których wygasł tytuł do obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia społecznego i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.

  W terminie 30 dni od ustania stosunku pracy - pracownicy skierowani do pracy lub służby w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach specjalnych za granicą.
  Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
  Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (bezpośrednio lub telefonicznie) oraz na stronie internetowej www.zus.pl, m. in. w poradnikach: "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych" i "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".
  W każdej jednostce organizacyjnej ZUS można też otrzymać oryginalne formularze potrzebne przy realizacji sprawy.
  Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 z poźn. zm.) - art. 36 ust. 11.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135) - art. 74 -77.

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).
  Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą

  Poradniki
  znajdują się na stronie www.zus.pl.

  Aktualny program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie w każdej jednostce ZUS (na płycie CD-ROM) lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
  Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
  Telefonicznie:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Poprzez Internet:

  Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, z możliwością ustalenia jednostki ZUS właściwej według siedziby płatnika składek oraz inne materiały informacyjne, w tym poradniki (np. "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych" i "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych") znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

  W jednostce ZUS:

  Wyjaśnienia w sprawie oraz oryginalne formularze ZUS ZWUA można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS, ich adresów i numerów telefonów, dający możliwość ustalenia jednostki ZUS właściwych według siedziby płatnika znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
  drukuj opis sprawy

  POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej