23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących ubezpieczonych
Przedmiot sprawy
Potwierdzanie na wniosek instytucji państw UE, EOG oraz Szwajcarii, formularza E 104 "Zaświadczenia dotyczącego sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania" "Choroba - macierzyństwo - śmierć (zasiłek)"
Grupa tematyczna: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Data ostatniej zmiany: 20 maja 2013 r.
Opis sprawy
Właściwa instytucja państwa członkowskiego, której ustawodawstwo uzależnia: nabycie, zachowanie, przysługiwanie lub odzyskanie prawa do świadczeń, objęcie przez ustawodawstwo, lub dostęp do lub zwolnienie z ubezpieczenia obowiązkowego, fakultatywnego kontynuowanego lub dobrowolnego - od spełnienia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania - bierze pod uwagę  w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego państwa członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione na podstawie stosowanego przez nie ustawodawstwa (art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004).

W stanie prawnym, obowiązującym przed dniem 1 maja 2010 r., Zakład potwierdzał okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce, na wniosek instytucji zagranicznej innego państwa członkowskiego lub osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 2 oraz art. 16 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72).

Od 1 maja 2010 r. instytucja właściwa kontaktuje się z instytucjami państw członkowskich, których ustawodawstwu zainteresowany również podlegał, w celu ustalenia wszystkich okresów spełnionych zgodnie z ich ustawodawstwem (art. 12.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009).

W związku z tym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce na formularzu E 104, wyłącznie na wniosek instytucji zagranicznej innego państwa członkowskiego.

Zakład potwierdza również formularze S 041, stanowiące odpowiedź na wniosek instytucji zagranicznej przekazany na formularzu S 040.

Od 1 marca 2013 r., jednostką terytorialną ZUS wyznaczoną do realizacji zadań związanych z potwierdzaniem formularzy E 104 i S 041 dla instytucji zagranicznych państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii, jest Oddział ZUS w Jaśle.

Potwierdzanie prawa do świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) należy do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. O potwierdzenie formularza E 104 w celu nabycia prawa do świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) należy zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, tel. 48 022 572-60-36, www.nfz.gov.pl)

Podstawa prawna
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.);

  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.);

  3. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 149 z 05.07.1971 r., str. 2, z późn. zm.);

  4. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 74 z 27.03.1972 r., str. 1, z późn. zm.)

Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, w tym poradniki znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Informacje w tej sprawie udzielane są przez pracowników zatrudnionych na "Stanowisku obsługi płatników składek i ubezpieczonych" w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.
Więcej informacji na temat organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS można znaleźć tutaj.
Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej