19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Rozliczanie i opłacanie składek za osoby niepełnosprawne
Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 17 grudnia 2004 r.
Opis sprawy
Składki na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych nalicza się na zasadach, określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. oraz w ustawie wypadkowej, z wyjątkami określonymi przepisami ustawy o rehabilitacji. Ustawą o rehabilitacji wprowadzono szczególne zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, które są pracownikami i osobami wykonującymi pracę nakładczą a także osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. W ustawie tej ustalono również i zdefiniowano stopnie niepełnosprawności.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Poradnik "Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych".

Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki. Terminy rozliczania i opłacania składek. Numery kont bankowych.

Aktualne wysokość stawek odsetek.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz.887, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej