23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Zapewnienie jakości w utrzymaniu serwisu e-Inspektorat ZUS
Data ostatniej zmiany: 22 grudnia 2004 r.
Głównym celem serwisu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań klientów w zakresie udostępniania użytecznych informacji merytorycznych oraz świadczenia niezbędnych elektronicznych usług o ustalonych standardach jakościowych, ułatwiających kontakt klientom z ZUS.

Podstawowym obowiązkiem pracowników uczestniczących w utrzymaniu serwisów informacyjnych ZUS jest dbanie o wiarygodność i aktualność informacji, terminowe jej udostępnianie. Publikowanie aktualnych opisów sposobu załatwienia spraw i określanie standardów ich obsługi. Zbieranie i opracowywanie wymagań na podstawie zgłaszanych potrzeb i oczekiwań użytkowników serwisów. Ciągłe doskonalenie usług.

Wymienione cele realizujemy poprzez:
1. Ciągłe dostosowywanie serwisu informacyjnego do potrzeb klientów.
2. Profesjonalne i zgodne z prawem udostępnianie informacji i usług elektronicznych.
3. Stosowanie przyjaznej i dostosowanej do percepcji poszczególnych grup klientów formy serwisu.
4. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników.
5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
6. Usprawnianie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.
7. Ciągłe poszerzanie zakresu i poprawianie standardu usług ułatwiających kontakt klientom z ZUS.

W zapewnianiu jakości kierujemy się wytycznymi norm serii PN-EN ISO 9000:2001, których stosowanie ma na celu poprawę funkcjonowania serwisów informacyjnych ZUS w zakresie dostępności, integralności prezentowanych informacji, bezpieczeństwa przetwarzania danych przy realizacji usług oraz ciągły wzrost zadowolenia ich użytkowników.
Zapewniamy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i stosowaniu zasad zapewnienia jakości przez pracowników. Bierzemy odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, znajomość procedur postępowania, stosujemy też ciągłe monitorowanie procesów określających sposób realizacji zadań. Deklarujemy pełną realizację wymienionych celów oraz podejmowanie starań mających na celu doskonalenie i dostosowanie serwisów ZUS do potrzeb i oczekiwań ich użytkowników.

Projekt systemu zapewnienia jakości został wykonany w Departamencie Obsługi Klientów Centrali ZUS.

Zachęcamy klientów do wykorzystywania poniższych formularzy, które umożliwiają nam pozyskiwanie informacji o dostępności i jakości świadczonych usług:

  • Formularz, za pomocą którego można przesłać uwagi dotyczące dostępności oraz jakości obsługi infolinii.

  • Formularz, za pomocą którego można przesłać uwagi dotyczące serwisów internetowych ZUS, bezpośredniej obsługi klientów w jednostkach ZUS.


POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej