23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Przewodnik po serwisie e-inspektorat ZUS
Data ostatniej zmiany: 31 grudnia 2004 r.
Witamy w e-Inspektoracie ZUS - serwisie internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ukierunkowanym na obsługę klientów ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ideą powstania i koncepcją opisaną na stronie O serwisie oraz z Regulaminem serwisu, a następnie z poniższym przewodnikiem.Opis układu informacyjnego

Z ostatniej chwili
Tutaj możecie zapoznać się z aktualnymi komunikatami. Są one uporządkowane w kolejności od najnowszych do najstarszych. Treść komunikatu dostępna jest po kliknięciu na jego skrócony opis.

Katalog tematyczny serwisów ZUS
Katalog zawiera opis struktur tematycznych poszczególnych serwisów internetowych ZUS (www.zus.pl, www.zus.pl/bip, www.mojaskladka.zus.pl,www.mojaemerytura.zus.pl, e-inspektorat.zus.pl).

Co powinieneś zrobić, gdy...
W tej części serwisu zamieściliśmy typowe sytuacje dotyczące poszczególnych grup klientów (aktualnie prezentujemy informacje dla płatników składek, dla ubezpieczonych oraz dotyczące problematyki spraw unijnych), których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku ustawowego, a ten z kolei można powiązać ze sprawami realizowanymi przez ZUS, prezentowanymi w serwisie.
Przykładowo, gdy rozpoczynacie działalność gospodarczą, wchodząc do odpowiedniego opisu sytuacji możecie się dowiedzieć, które ze spraw należy zrealizować. Propozycje różnych sytuacji wymagających opisania, a w których znajdują się klienci ZUS, prosimy zgłaszać poprzez formularz dostępny w zakładce "Twoje prawa i obowiązki/Prześlij swoje uwagi".

Chcesz załatwić sprawę?
Istotną częścią e-Inspektoratu ZUS jest lista spraw, pogrupowana wg przynależności do głównych grup klientów Zakładu. Po jej prawej stronie znajdują się odnośniki do najczęściej wykorzystywanych informacji powiązanych z daną sprawą: informatorów, poradników, formularzy. Jeżeli sam opis sprawy jest niezrozumiały, możecie skorzystać z tych informacji, aby dowiedzieć się więcej na dany temat lub skontaktować się z właściwą jednostką terenową ZUS.

Opis zakładek


    W zakładce "Pomoc" umożliwiamy przeszukiwanie prezentowanych spraw. Publikujemy listę zadań realizowanych na stanowiskach obsługi klientów w jednostkach ZUS. Prezentujemy zakres zadań i numery telefonów infolinii obsługiwanych przez pracowników ZUS. Umożliwiamy klientom, za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce "Pomoc/Zgłoś problem pracownikowi ZUS", zgłaszanie zidentyfikowanych problemów w odniesieniu do ustalonych kategorii.

    W zakładce "Twoje prawa i obowiązki" możecie zapoznać się z przysługującymi klientom ZUS prawami oraz nałożonymi na nich obowiązkami ustawowymi. Opisaliśmy zadania jednostek ZUS realizowane na rzecz klientów. Umożliwiamy, za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce "Twoje prawa i obowiązki/Prześlij swoje uwagi", zgłaszanie uwag i oczekiwań w odniesieniu do serwisu e-Inspektorat ZUS.

    W zakładce "Pliki do pobrania" udostępniamy odsyłacze do oprogramowania dedykowanego klientom ZUS (w tym programu "Płatnik"), listy obowiązujących formularzy stosowanych w kontaktach ZUS, także formularzy wykorzystywanych przy realizacji spraw wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz informatory, poradniki, które są publikowane formacie "pdf".Słownik pojęć

Prezentowane w naszym serwisie definicje pojęć nie mają charakteru uniwersalnego, lecz są przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych.


Mamy nadzieję, że serwis http://e-inspektorat.zus.pl ułatwi Wam kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Będziemy wdzięczni za uwagi oraz sugestie, które przyczynią się do zwiększenia jego użyteczności. Można je przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce "Twoje prawa i obowiązki/Prześlij swoje uwagi".

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej