23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Kontakt z jednostką terenową Zakładu
Data ostatniej zmiany: 22 grudnia 2008 r.
Kontakt z jednostką ZUS wymagany jest w następujących sytuacjach:
 • załatwienie sprawy,
 • uzyskanie wyjaśnień dotyczących sposobu załatwienia konkretnej sprawy,
 • uzyskanie informacji merytorycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • otrzymanie wezwania z ZUS w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości,
 • składanie reklamacji, skargi lub wniosku.

  Z pracownikami jednostek terenowych ZUS można skontaktować się w następujący sposób:
 • odwiedzając jednostkę osobiście,
 • telefonicznie,
 • drogą elektroniczną (poprzez pocztę elektroniczną lub formularz zamieszczony na stronie internetowej).

  Uwaga!
  W treści korespondencji elektronicznej (e-maila) należy podać:
  -nazwisko i imię (lub nazwę podmiotu),
  ­-adres osoby (lub siedziby podmiotu),
  ­-opis przedmiotu sprawy.
  Bez tych danych korespondencja nie będzie rozpatrywana.
  Podstawa prawna:
  Art. 63 § 2 i art. 64 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  W sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych klienci ZUS powinni kontaktować się z właściwą jednostką terenową Zakładu, tzn.:
 • w przypadku płatników składek - z jednostką właściwą wg adresu siedziby płatnika,
 • w przypadku ubezpieczonego, świadczeniobiorcy i innych klientów - z jednostką właściwą według miejsca zamieszkania zainteresowanego.


  Przy opisie każdej ze spraw prezentowanych w naszym serwisie określono sposób uzyskania pomocy przy jej realizacji i wymagany sposób kontaktu z jednostką ZUS - niezbędny do jej poprawnego załatwienia. Opis organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych jest dostępny w zakładce "Pomoc/Organizacja obsługi klientów w jednostkach ZUS"  Dane teleadresowe jednostek terenowych ZUS

  Aby odnaleźć informację dotyczącą adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania dostępne na stronie http://www.zus.pl nazwę miejscowości. Następnie na wyświetlonej stronie należy odnaleźć właściwą terenową jednostkę ZUS.  Informujemy uprzejmie, że w związku z uruchomieniem Centrum Obsługi Telefonicznej dotychczasowe infolinie: Płatnik, Moja składka oraz emerytalno-rentowa zostały wyłączone. Wszystkich naszych Klientów zapraszamy do korzystania z Centrum Obsługi Telefonicznej.

  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT)


  22 560 16 00

  Automatyczny System Informacyjny COT


  czynny 24 godziny na dobę


  Obsługa klientów zgłaszających się m.in. w sprawach:  • świadczeń emerytalno-rentowych,

  • zasiłków,

  • ubezpieczeń społecznych (zakres dla ubezpieczonych, płatników składek),

  • obsługi programu "Płatnik",

  • obsługi Nowego Portalu Informacyjnego.


  Za pośrednictwem konsultanta COT można zarezerwować wizytę w ZUS.

  Połączenie z Konsultantem COT


  w dni robocze od poniedziałku do piątku

  w godz. od 7.00 do 18.00

  * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym
 • POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Centrum wyszukiwania Centrum wyszukiwania Kliknij, aby odnaleźć właściwą jednostkę terenową ZUS lub wyszukać informacje w aktualnościach, opisach spraw, formularzach, bazie wiedzy
  Kontakt z jednostką terenową ZUS Kontakt z jednostką terenową ZUS Kliknij, aby uzyskać numery infolinii oraz dane teleadresowe jednostek terenowych ZUS
  Zgłoś problem pracownikowi ZUS Zgłoś problem pracownikowi ZUS Kliknij aby zapoznać się z wyjaśnieniami lub zarejestrować problem, uwagę
  Organizacja obsługi klientów w jednostkach ZUS Organizacja obsługi klientów w jednostkach ZUS Zapoznaj się z organizacją i zadaniami realizowanymi na stanowiskach obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej