19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Co nowego w wersji 8.01.001A?
Data ostatniej zmiany: 22 lutego 2012 r.

Wersja 8.01.001A programu Płatnik powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających ze zmian legislacyjnych wprowadzonych: • ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów ubezpieczeniowych za osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw tj.: przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych wyłącznie z numerem PESEL lub serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE (bez numeru NIP),

 • ustawą z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r., tj.: przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów rozliczeniowych z podwyższoną składką na ubezpieczenia rentowe, wchodzącą w życie z dniem 1 lutego 2012 r.


Program został zmodyfikowany w zakresie: 1. Zmiany algorytmów wyliczania i weryfikacji dokumentów rozliczeniowych:


  • uwzględnienie nowych kodów tytułu ubezpieczenia 0430 i 0431

  • uwzględnienie zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe z jednoczesną zmianą proporcji finansowania składek dla kodów tytułu, dla których występuje wspólne finansowanie składki przez płatnika i ubezpieczonego. 2. Zmodyfikowania słowników i reguł weryfikacji w zakresie:

  • dodania nowych kodów wraz z ich opisami

  • reguł sprawdzających poprawność danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na dokumentach. Z dotychczasowych wymaganych identyfikatorów został usunięty NIP ubezpieczonego. Na wszystkich dokumentach za wyjątkiem:

   • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA)

   • zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZUS ZIUA) w bloku III


   należy obligatoryjnie podawać Imię i Nazwisko oraz PESEL (dla cudzoziemców - serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE).  • reguły sprawdzającej poprawność danych identyfikacyjnych członka rodziny. W przypadku zgłoszenia członka rodziny na dokumencie ZUS ZCNA należy obligatoryjnie podawać Imię i Nazwisko członka rodziny oraz PESEL (dla cudzoziemców - serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE). Podanie numeru NIP możliwe jest wyłącznie podczas wyrejestrowania członka rodziny w sytuacji, gdy dotychczas do ZUS nie był przekazywany nr PESEL.

 3. Aktualizacji następujących słowników:

  • podlegania ubezpieczeniom,

  • listy dopuszczalnych kodów tytułu ubezpieczenia obowiązujących w danym okresie,

  • występowania kodów tytułu na formularzach, przy czym reguła weryfikująca podawanie kodu tytułu na formularzu otrzymała status krytyczny. Zablokowano możliwość wysłania do ZUS zgłoszenia oraz rozliczenia z niewłaściwym kodem tytułu. 4. Zmiany algorytmów wyliczania i weryfikacji kwot świadczeń na dokumentach:


  • uwzględnienie świadczeń dla nowego kodu tytułu 0430 (przy wykazywaniu świadczeń nie należy używać kodu 0431, który służy jedynie do rozliczenia składek od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia),

  • usunięcie możliwości wykazywania świadczeń z kodem 1012, gdyż świadczenia te należy wykazywać z kodem podstawowym 1010 i 1020.POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej